UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ, 16.06.2019

UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY  ŚWIĘTEJ, 16.06.2019

Czytanie  I:    Prz 8, 22-31;

Psalm      8:    Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie;

Czytanie II:   Rz 5, 1-5;

Ewangelia:    J 16, 12-15;

Słowa Ewangelii według św. Jana:

Jezus powiedział swoim uczniom:  „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

 

          Wiara wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej (św. Cezary z Arles).

A pomimo tego, że Słowo wzięło ciało z Maryi Dziewicy, Trójca Przenajświętsza pozostaje zawsze sobą, nie doznawszy ani wzbogacenia, ani umniejszenia, lecz zawsze jest doskonała (św. Atanazy).

Ojciec dokonuje wszystkiego przez Słowo w Duchu Świętym, i w ten sposób zostaje zachowana jedność Trójcy. Toteż w Kościele głosi się jednego Boga, który jest ponad wszystkimi, przez wszystko i we wszystkim. Jest ponad wszystkimi jako Ojciec, jako początek i źródło; przez wszystko, to jest przez Słowo, i we wszystkim, w Duchu Świętym (św. Atanazy).

Ojciec, Syn i Duch Święty to jeden Bóg. Wiedzę o Trójcy Świętej słusznie porównano z głębokością morza. Podobnie jak niedostępne dla ludzkich spojrzeń są głębiny morskie, tak też Trójca Święta jest niedostępna dla umysłu ludzkiego. Ci, którzy chcą przeniknąć bezmiar Boga, niech wcześniej spróbują poznać wszechświat (św. Kolumban).

Ty, Trójco wieczna, jesteś morzem głębokim, w którym im więcej szukam, więcej znajduję, a im więcej znajduję, tym więcej Cię szukam (św. Katarzyna Sienieńska).

Tak jak w Synu widzi się Ojca, tak i w Duchu Świętym widzi się Syna (św. Bazyli Wielki).

Jeśli widzisz miłość, widzisz Trójcę (św. Augustyn).

Jeśli Go pojmujesz, nie jest Bogiem (św. Augustyn).

Miłość jest istotą Boga. Stajemy wobec najwyraźniejszego objawienia źródła miłości, jakim jest tajemnica trynitarna: w Bogu, Trójjedynym, trwa odwieczna wymiana miłości między osobami Ojca i Syna, a tą miłością nie jest energia bądź uczucie, lecz osoba, Duch Święty (Benedykt XVI).

 www.kapucyni.pl

 

 + L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

poniedziałek, 17.06.    2 Kor 6, 1-10; Ps 98; Mt 5, 38-42;

św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika

– wtorek, 18.06.    2 Kor 8, 1-9; Ps 146; Mt 5, 43-48
– środa, 19.06.    2 Kor 9, 6-11; Ps 112; Mt 6, 1-6.16-18
– czwartek, 20.06.    2 Kor 11, 1-11; Ps 111; Mt 6, 7-15

 

– piątek, 21.06.    2 Kor 11, 18.21b-30; Ps 34; Mt 6, 19-23;

św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

– sobota, 22.06.    2 Kor 12, 1-10; Ps 34; Mt 6, 24-34

 

 

 = O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

■  Dziś odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Kobiety w Biblii”. Zapraszamy na godz. 11.00 do naszej Auli.

■ Zachęcamy do udziału w nabożeństwach czerwcowych.

■ W dniu dzisiejszym, wraz ze wspólnotą Sióstr Sercanek uroczyście świętujemy jubileusz 125 lecia działalności tejże rodziny zakonnej. Serdecznie zapraszamy na Eucharystię o godz. 18.00, a po niej na wspólnotowe spotkanie w Auli!

■ Członkowie naszego chóru Gaudium Poloniae, zapraszaja serdecznie na wspólną adorację eucharystyczną – w piątek (21.06.), od godz. 20.00.

■ W przyszłą niedzielę (23.06.) obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W tym roku papież Franciszek odprawi w Boże Ciało Mszę św. o godz. 18.00 na dziedzińcu kościoła Santa Maria Consolatrice (dzielnica Casal Bertone). Następnie będzie miała miejsce procesja eucharystyczna.

■ W imieniu Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na koncert symfoniczny w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu, w niedzielę (23.06.) o godz. 15.00. Wykonana zostanie Msza F-dur J.M.K. Poniatowskiego (solistom towarzyszyć będą: Orkiestra Akademii Beethovena, Górecki Chamber Choir, Chór Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa – “Dominanta”).

■ Osoby, które zapisały się na wycieczkę na Wybrzeże Amalfitańskie proszone są o jak najszybsze uregulowanie należności za ten wyjazd (ruszamy w niedzielę, 30.06., punktualnie o godz. 7.00, z Piazza Partigiani, obok dworca Roma Ostiense).

■ Trwa nabór uczniów do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2019 / 2020. Szczegółowe informacje u p. dyrektor Joanny Chojnackiej (tel. 340 149 5096).

■ Z odpowiednim wyprzedzeniem informujemy, iż w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień, do połowy września) niedzielny układ Mszy św. w naszym kościele będzie wyglądał następująco: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00 (nie będzie Mszy św. o godz. 7.15 oraz o 12.00).

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).