V NIEDZIELA WIELKANOCNA, 15.05.2022

V  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 15.05.2022

Czytanie I:     Dz 14, 21b-27;

Psalm 145:     Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu;

Czytanie II:   Ap 21, 1-5a;

Ewangelia:    J 13, 31-33a. 34-35;

                Z Ewangelii według św. Jana:

               Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko – jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

               (…) Wielka moc bije z tych słów Chrystusa. Gdy będzie umierał na krzyżu w straszliwej męce, w poniżeniu i opuszczeniu, wówczas ukaże światu całe ich znaczenie i głębię. Patrząc na konanie Chrystusa, uczniowie w pełni poznają, do czego wzywał ich, mówiąc: «miłujcie się, tak jak Ja was umiłowałem». Święty Jan, mając w pamięci to wydarzenie, napisze w swojej Ewangelii: «Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował» (13, 1). Chrystus umiłował nas jako pierwszy, wraz z naszą grzesznością, wraz z naszą ludzką słabością. To On sprawił, że staliśmy się godni Jego miłości, tej miłości, która nie zna żadnych granic i nigdy się nie kończy. Ma ona charakter definitywny i najdoskonalszy. Chrystus odkupił nas bowiem drogocenną krwią swoją (…).

 św. Jan Paweł II  (Drohiczyn, 10.06.1999 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 16.05 Ap 12, 10-12a; Ps 34; 1 Kor 1,10-13.17-18;

J 17, 20-26;

św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika

– wtorek, 17.05 Dz 14, 19-28; Ps 145; J 14, 27-31a
– środa, 18.05 Dz 15, 1-6; Ps 122; J 15, 1-8
– czwartek, 19.05 Dz 15, 7-21; Ps 96; J 15, 9-11
– piątek, 20.05 Dz 15, 22-31; Ps 57; J 15, 12-17
– sobota, 21.05 Dz 16, 1-10; Ps 100; J 15, 18-21

 

= O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W kościołach na terenie Włoch (a więc także w naszym kościele) zaleca się korzystanie z maseczek zakrywających usta i nos.

■ Codziennie, przez cały miesiąc maj, zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa maryjne – pół godziny przed wieczorną Mszą św.

■ Poradnictwo Rodzinne (tel. 327 566 7501) – dziś (15.05) dyżur, w godz. 9.30-11.30, pełni p. Andrea Sconosciuto (prawnik). Natomiast w przyszłą niedzielę (22.05) – dyżur pełni p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta).

■ Dziś (15.05), bardzo serdecznie zapraszamy na godz. 19.00 do naszej Auli, na wieczór poetycko-muzyczny – w reżyserii Antonio Tarallo – ku czci św. Jana Pawła II.

W poniedziałek (16.05), odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów (Aula, godz. 19.00).

■ W najbliższy wtorek (17.05) Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji dla Pielgrzymów, czynne będą TYLKO w godz. 16.00-17.30.

■ W imieniu Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, zapraszamy serdecznie na inaugurację wystawy pt. „Stefan Wyszyński”, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej (czwartek 19 maja, Aula Jana Pawła II, godz. 19.00).

■ W piątek (20.05), członkowie chóru Gaudium Poloniae, zapraszają na wspólnotową adorację eucharystyczną (początek o godz. 20.00).

■ W przyszłą niedzielę (22.05), grupa młodzieży z naszej wspólnoty, podczas Mszy św. o godz. 11.30 (w kościele Santa Maria in Portico in Campitelli) przystąpi do sakramentu bierzmowania.

■ Działający przy naszym kościele Polonijny Zespół Tańca Ludowego „Rzymianie”, zaprasza na swój występ w Domu Polskim przy Via Cassia 1200 (niedziela 22 maja, godz. 12.00).

■ W niedzielę 29 maja, zapraszamy na godz. 19.00, na koncert w wykonaniu solistów, młodzieżowego zespołu wokalno-instrumentalnego oraz chóru Gaudium Poloniae.

■ We wtorek 17 maja, odbędą się w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej, święcenia diakonatu i prezbiteratu. Jeden z neoprezbiterów – ks. Dominik Matuszewski SChr – odprawi u nas Mszę św. oraz udzieli prymicyjnego błogosławieństwa (poniedziałek 30 maja, godz. 18.30).