VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 22.05.2022

VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 22.05.2022

Czytanie I:     Dz 15, 1-2. 22-29;

Psalm   67:     Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże;

Czytanie II:   Ap 21, 10-14. 22-23;

Ewangelia:    J 14, 23-29;

                Z Ewangelii według św. Jana:

               Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”.

              „Pokój mój daję wam”. Te słowa padają w Wieczerniku tuż przed ukrzyżowaniem Jezusa. Mówi to Ktoś, kto idzie na śmierć z powodu prawdy. Nie da się budować w świecie pokoju za cenę kłamstwa, przemilczania zbrodni, zacierania granic między atakującym a obrońcą. „Nie tak jak daje świat…” – akcentuje Jezus. Lekarstwem na kłamstwa lub cynizm polityków nie może być postawa naiwnego pacyfizmu (…). Uciekanie w marzenia o świecie bez państw, granic (…) nie jest Ewangelią miłości. Tego typu marzycielstwo otwiera drogę dla dyktatury silniejszych. Dyktatorzy usiłują narzucić innym swój porządek zazwyczaj pod pretekstem budowania jedności ludzkości i lepszego świata, którego oni są gwarantami. Nic tak nie służy pokojowi jak autentyczna wiara chrześcijańska, jak wierność prawdzie o Bogu, który jest gwarantem ludzkiej godności i przed którym wszyscy odpowiadamy za swoje czyny.

          ks. dr Tomasz Jaklewicz („Gość Niedzielny”, 22.05.2022 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 23.05 Dz 16, 11-15; Ps 149; J 15, 26-16, 4a
– wtorek, 24.05 Dz 16, 22-34; Ps 138; J 16, 5-11

NMP Wspomożycielki Wiernych

– środa, 25.05 Dz 17, 15.22-18, 1; Ps 148; J 16, 12-15
– czwartek, 26.05 Dz 18, 1-8; Ps 98; J 16, 16-20

św. Filipa Nereusza, prezbitera

– piątek, 27.05 Dz 18, 9-18; Ps 47; J 16, 20-23a
– sobota, 28.05 Dz 18, 23-28; Ps 47; J 16, 23b-28

 

= O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś, grupa młodzieży z naszej wspólnoty, podczas Mszy św. o godz. 11.30 (w kościele Santa Maria in Portico in Campitelli) przystępuje do sakramentu bierzmowania. Serdecznie gratulujemy!

■ Codziennie, przez cały miesiąc maj, zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa maryjne – pół godziny przed wieczorną Mszą św.

■ Poradnictwo Rodzinne (tel. 327 566 7501) – dziś (15.05) dyżur, w godz. 9.30-11.30, pełni p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta). Natomiast w przyszłą niedzielę (29.05) – dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny).

■ W niedziele zachęcamy do zwiedzania interesującej wystawy w naszej Auli – „Stefan Wyszyński”.

W poniedziałek (23.05), odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów (Aula, godz. 19.00).

■ W piątek (27.05) zapraszamy na Krąg Biblijny (godz. 19.30).

■ W przyszłą sobotę (28.05), Siostry Sercanki zapraszają młodzież żeńską na dzień skupienia – „Kobieta w Sercu Zmartwychwstałego” (od godz. 9.30 do godz. 16.00).

■ W przyszłą niedzielę (29.05) obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

■ W przyszłą niedzielę (29.05), w czasie Mszy św. o godz. 10.00, świętować będziemy Rocznicę Pierwszej Komunii św.

W przyszłą niedzielę (29.05) WYJĄTKOWO Msza św. w intencji rodzin zostanie odprawiona o godz. 11.00. Wraz z rodzinami ks. Rektor będzie dziękował Bogu za 35 lat swego kapłaństwa. Bezpośrednio po liturgii odbędzie się spotkanie rodzin w Auli Jana Pawła II.

■ W przyszłą niedzielę (29.05), świętować będziemy wspólnie, podczas Mszy św. o godz. 18.00, 40. rocznicę święceń kapłańskich ks. prał. Jana Główczyka, Administratora kościoła i hospicjum św. Stanisława BM.

■ W przyszłą niedzielę (29.05) zapraszamy na godz. 19.00 na koncert w  wykonaniu naszego młodzieżowego zespołu instrumentalnego, chóru Gaudium Poloniae, p. Agnieszki Grochali oraz duetu dziecięcego.

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.