WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 29.05.2022

WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE, 29.05.2022

Czytanie I:     Dz 1, 1-11;

Psalm   47:     Pan wśród radości wstępuje do nieba;

Czytanie II:   Hbr 9, 24-28; 10, 19-23;

Ewangelia:    Łk 24, 46-53;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

               Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

            (…) Wpatrujemy się w oblicze uwielbionego Chrystusa, wstępującego do nieba, aby kontemplować obecność całej Trójcy Świętej. (…) Wniebowstąpienie jest (…) epifanią trynitarną, wskazującą cel, ku któremu skierowana jest historia indywidualna i powszechna.

 św. Jan Paweł II (katecheza podczas audiencji generalnej – 24.05.2000 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 30.05 Dz 19, 1-8; Ps 68; J 16, 29-33
– wtorek, 31.05 So 3, 14-18; Iz 12, 2-6; Łk 1, 39-56

święto Nawiedzenia NMP

– środa, 01.06 Dz 20, 28-38; Ps 68; J 17, 11b-19

św. Justyna, męczennika

– czwartek, 02.06 Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 16; J 17, 20-26
– piątek, 03.06 Dz 25, 13-21; Ps 103; J 21, 15-19

św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników

– sobota, 04.06 Dz 28, 16-20.30-31; Ps 11; J 21, 20-25

 

= O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W niedzielę za tydzień – uroczystością Zesłania Ducha Świętego – zakończymy liturgiczny Okres Wielkanocny. Tego dnia kończy się również czas komunii św. wielkanocnej.

■ Poradnictwo Rodzinne (tel. 327 566 7501) – dziś (29.05) dyżur, w godz. 9.30-11.30, pełni p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta).

■ Dziś (29.05) – wyjątkowo – Msza św. w intencji rodzin zostanie odprawiona o godz. 11.00. W czasie tej Eucharystii będziemy dziękować Panu Bogu za 35 lat kapłańskiej posługi ks. Rektora Pawła Ptasznika. Bezpośrednio po liturgii – odbędzie się spotkanie rodzin z ks. Rektorem.

■ Dziś świętować będziemy wspólnie, podczas Mszy św. o godz. 18.00, 40. rocznicę święceń kapłańskich ks. prał. Jana Główczyka, Administratora Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM.

■ W dzisiejszą niedzielę (29.05) zapraszamy serdecznie na godz. 19.00 na koncert w  wykonaniu naszego zespołu młodzieżowego, chóru Gaudium Poloniae, p. Agnieszki Grochali oraz duetu dziecięcego.

■ W niedziele zachęcamy do zwiedzania w naszej Auli interesującej wystawy – „Stefan Wyszyński”.

■ W poniedziałek (30.05) zapraszamy bardzo serdecznie na godz. 18.30, na Mszę św. Prymicyjną ks. neoprezbitera Dominika Matuszewskiego (chrystusowca). Będzie ona połączona z uroczystym błogosławieństwem (przyjmując je, można uzyskać dar odpustu zupełnego).

W poniedziałek (30.05), odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów (Aula, godz. 19.00).

■ W pierwsza środę miesiąca (01.06) zaprazamy na godz. 18.00 na nabożeństwo ku czci św. Józefa.

■ Codziennie, przez cały miesiąc czerwiec (oprócz pierwszej środy i pierwszej soboty), zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa – pół godziny przed wieczorną Mszą św.

■ W najbliższy czwartek (02.06), ze względu na przypadające święto państwowe, biuro parafialne będzie nieczynne.

■ Najbliższy piątek (03.06) to pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 17.30 – adoracja i okazja do spowiedzi św.; godz. 18.00 – nabożeństwo ku czci Bożego Serca; godz. 18.30 – Msza św.

■ W sobotę (04.06) – w Wigilię Zesłania Ducha Św. – zapraszamy na godz. 18.00 na nabożeństwo pierwszosobotnie (ku czci Niepokalanego Serca Maryi), a bezpośrednio po wieczornej Mszy św., na nabożeństwo Drogi Światła.

■ W przyszłą niedzielę (05.06), Msza św. o godz. 12.00, będzie sprawowana w intencji członków Żywego Różańca. Po liturgii – zmiana tajemnic.

■ W przyszłą niedzielę (05.06) zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia (początek o godz. 19.00).

Rozpoczynamy nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej w Rzymie. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 340 149 5096.