V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 07.04.2019

V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU, 07.04.2019

Czytanie  I:    Iz 43, 16-21;

Psalm   126:   Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas;

Czytanie II:   Flp 3, 8-14;

Ewangelia:    J 8, 1-11;

Słowa Ewangelii według św. Jana:

           Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz.

 

           „I Ja ciebie nie potępiam” (J 8,11). Odpowiedź Jezusa wywołuje do dzisiaj zdumienie. „Cóż to znaczy, Panie? – pyta św. Augustyn. – Popierasz więc grzechy? Wcale nie. Zważ, co jest dalej: »Idź i nie grzesz więcej«. A przeto Pan potępił grzech, a nie człowieka. Gdyby bowiem popierał grzech, tak by powiedział: I ja cię nie potępię. Idź i żyj, jak chcesz; bądź spokojna, ja cię uwolnię. Jakichkolwiek grzechów się dopuścisz, zwolnię cię od wszelkiej kary, i od katuszy piekła i podziemia. Tak [jednak] nie powiedział…” – podkreśla biskup Hippony (…). Jezus uwalnia kobietę od jej przeszłości, ale nie udziela jej „licencji na grzeszenie” w przyszłości. „Otrzymała bezpieczeństwo co do przeszłości – pisze św. Augustyn – pozostała nadal w niepewności co do przyszłości” (Augustyn, wyd. 1974, s. 432). „W ten sposób – pisze Franciszek – pomaga jej z nadzieją patrzeć w przyszłość i być gotową do rozpoczęcia swojego życia na nowo. Od tej pory, jeśli zechce, będzie mogła »postępować drogą miłości« (por. Ef 5,2).  (…) Święty Augustyn wskazuje na dwa niebezpieczeństwa czyhające na grzesznika. Jest to pokusa nadmiernej nadziei i pokusa rozpaczy. Pierwsza polega na tym, że człowiek popuszcza wodze swym pożądliwościom, licząc, że miłosierny Bóg i tak daruje mu wszystkie grzechy. Druga – na przekonaniu, że jest się już potępionym i nie można nic uczynić, aby to odmienić. „… już jesteśmy potępieni; dlaczego [zatem] nie mamy czynić tego, co chcemy? […] Jesteśmy jak gladiatorzy na miecz wystawieni. […] Tych rozpacz zabija, tamtych nadzieja” (Augustyn, wyd. 1974, s. 431). Miłosierdzie Boże uwalnia człowieka zarówno od pokusy rozpaczy, jak i od fałszywej nadziei.

ks. Piotr Mazurkiewicz  (Warszawskie Studia Teologiczne XXIX/4/2016, 25-26)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 08.04. Dn 13, 1-30. 33-62; Ps 23; J 8, 12-20
– wtorek, 09.04. Lb 21, 4-9; Ps 102; J 8, 21-30
– środa, 10.04. Dn 3, 14-20.91-92.95; Dn 3, 52-56; J 8, 31-42
– czwartek, 11.04 Rdz 17, 3-9; Ps 105; J 8, 51-59
– piątek, 12.04. Jr 20, 10-13; Ps 18; J 10, 31-42
– sobota, 13.04. Ez 37, 21-28; Jr 31, 10-13; J 11, 45-57

 

 = O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa  w nabożeństwach Drogi Krzyżowej (w piątki o godz. 18.00) oraz w nabożeństwach „Gorzkich Żali” (w niedziele o godz. 17.30).

Dzisiaj odbędzie się w naszej Auli spotkanie z wiceministrem Inwestycji i Rozwoju – p. Arturem Soboniem. Początek o godz. 13.00. Natomiast 10 kwietnia będzie miało miejsce spotkanie Polaków z branży turystycznej (hotel dei Mellini, via Muzio Clementi 81, godz. 18.00, zapisy na: www.businessassociation.global).

■ Zapraszamy do naszego kościoła na Wieczór Uwielbienia (dzisiaj, o godz. 19.30)

■ Spotkanie formacyjne dla polskich studentów odbędzie się jutro (08.04.)  o godz. 19.30.

■ Ze względu na brak chętnych, nie odbędzie się (planowany na kwiecień) kurs przedmałżeński!

Uroczystość Pierwszej Komunii św., odbędzie się w naszej wspólnocie w niedzielę 12 maja o godz. 11.15, w kościele parafialnym S. Maria in Portico in Campitelli.

■  Rocznicę ubiegłorocznej Pierwszej Komunii świętować będziemy w czasie Mszy św. o godz. 10.00, w niedzielę 5 maja (próba oraz okazja do spowiedzi – w sobotę, 4 maja, od godz. 16.00).

■ Za tydzień, w Niedzielę Palmową, będzie można nabyć przy kościele piękne palmy, wykonanne własnoręcznie przez rodziców dzieci z naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej. Cały dochód zostanie przeznaczony na wsparcie tej placówki edukacyjno-wychowawczej. Bóg zapłać!

■ Na kolejne spotkanie z cyklu „Kobiety w Biblii”, s. Krystyna Szweda zaprasza do Domu Polskiego (Via Cassia 1200), w niedzielę 14.04., od godz. 14.00.

■ 1 maja (środa) organizujemy jednodniową pielgrzymkę, pod opieką ks. Jacka, do opactwa benedyktyńskiego (VI w.) w Subiaco oraz do górskiego sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Mentorelli (miejsca, które wielokrotnie odwiedzał św. Jan Paweł II). Zapisy w zakrystii. Polecamy!

■ Organizowana jest, pod kierunkiem ks. Antoniego, pielgrzymka na Sycylię. Termin: od 3 do 8 czerwca. Informacje, zapisy i przedpłaty – w zakrystii. Zapraszamy!

■ Zachęcamy do wzięcia udziału w pielgrzymce do Izraela, Palestyny i Jordanii („śladami Jezusa i Mojżesza”). Termin: 08.11.-18.11.2019 r. Cena: 1450 euro (plus 100 dolarów). Szczegółowe informacje oraz zapisy – w zakrystii.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).