NIEDZIELA PALMOWA, 14.04.2019

NIEDZIELA  PALMOWA, 14.04.2019

Czytanie  I:    Iz 50, 4-7;

Psalm    22:    Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?;

Czytanie II:   Flp 2, 6-11;

Ewangelia:    Łk 22, 14-23, 56;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

           Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?» Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: «Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach». Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».

 

           Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. On nie przyszedł, aby zbawić tłum, ale każdego człowieka. Wjeżdża do Jerozolimy na oślęciu, które symbolizuje pokój i łagodność. Śmierć, zło i grzech zostaną pokonane nie duchem siły, lecz siłą Ducha. Stoimy w tłumie, który zwraca się do Jezusa od słów: „Hosanna”, po słowa: „Na krzyż Nim!”. Prośmy dziś o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Jezusem szczery żal z powodu naszej nieprawości po to, by przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam zmartwychwstały Pan.

o. Przemysław Ciesielski OP; Łukasz Kubiak OP, „Oremus” Wielki Post i Triduum Paschalne 2004, s. 165 (www.mateusz.pl)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 15.04. Iz 42, 1-7; Ps 27; J 12, 1-11 
– wtorek, 16.04. Iz 49, 1-6; Ps 71; J 13, 21-33.36-38
– środa, 17.04. Iz 50, 4-9a; Ps 69; Mt 26, 14-25
– czwartek, 18.04 Wj 12,1-14; Ps 116; 1 Kor 11, 23-26; J 13, 1-15
– piątek, 19.04. Iz 52, 13-53,12; Ps 31; Hbr 4,14-16; 5, 7-9;        J  18, 1-19, 42
– sobota, 20.04.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

 

 = O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień.

 ■ SPOWIEDŹ  PRZEDŚWIĄTECZNA: poniedziałek, wtorek i środa – od godz. 18.00 do godz. 19.00.  Bardzo prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych terminów.

 Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji Pielgrzymów w tym tygodniu czynne tylko do środy (włącznie). W pilnych sprawach prosimy zgłaszać się do zakrystii.

Jutro (15.04.) odbędzie się formacyjne spotkanie dla polskich studentów (godz. 19.30).

■ Do skarbony  w naszym kościele można składać dobrowolne ofiary na kwiaty do Bożego Grobu – „Bóg zapłać”!

■  T  R  I  D  U  U  M       P  A  S  C  H  A  L  N  E:

            Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 18.00 (następnie możliwość osobistej modlitwy przy Ołtarzu Adoracji, do godz. 22.00);

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej – godz. 18.00 (możliwość adoracji przy Grobie Pańskim do godz. 22.30);

Wielka Sobota – błogosławieństwo pokarmów („święconka”) – od godz. 9.00 do godz. 17.30 (co pół godziny w Auli św. Jana Pawła II); spowiedź i adoracja w kościele (od godz. 9.30 do godz. 17.00);

WIGILIA  PASCHALNA – godz. 21.00;

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA – Msze św. o godz.: 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 oraz 18.00. Zapraszamy na uroczyste Nieszpory o godz. 17.30. W tym dniu nie będzie (!) Mszy św. o godz. 7.15.

■ W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz post ścisły. Zachęcamy, aby wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych zachować również w Wielką Sobotę.

■ Ofiary składane przez wiernych w Wielki Piątek przeznaczone są na pomoc dla Ziemi Świętej.

■  W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w  naszym kościele będą celebrowane o godz.: 8.30, 10.00, 12.00 oraz 18.00.

■ Osoby, które zapisały się na pielgrzymkę do Subiaco oraz Mentorelli, proszone są o uregulowanie należności za ten wyjazd (do Poniedziałku Wielkanocnego włącznie).

■ Od 3 do 8 czerwca organizowana jest, pod kierunkiem ks. Antoniego, pielgrzymka na Sycylię. Informacje, zapisy i przedpłaty – w zakrystii. Zapraszamy!

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).