ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, 21.04.2019

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, 21.04.2019

Siostry i Bracia w Chrystusie!

Czterdzieści dni temu rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, przez który przygotowywaliśmy się na obchód najważniejszych świąt świata chrześcijańskiego, jakimi są święta Wielkanocne. Dziś, z wielką radością i pewnością wiary, dzielimy się z Wami najdonioślejszą wiadomością w dziejach wszechświata: CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Przy tej okazji, pragniemy wpierw wyrazić uznanie dla Waszego zaangażowania w różne dobre dzieła, które stanowią bogactwo naszej Wspólnoty.

Z wdzięcznością, z całego serca życzymy Wam wielu Bożych łask. Niech Paschalna Tajemnica opromienia każdą myśl, każde pragnienie, każde słowo, czyn i Wasze plany, byście coraz lepiej potrafili wypełnić swoją misję w Kościele i świecie. Pokój, nadzieja i szczęście, płynące z tryumfu Jezusa nad grzechem, śmiercią i szatanem, niech wypełnią Wasze serca i Wasze domostwa. Dobrych, spokojnych, owocnych świąt Wielkiej Nocy – wszystkim życzymy!

                                                                                                                                           Duszpasterze

Czytanie  I:    Dz 10, 34a-43

Psalm   118:   W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

Czytanie II:   Kol 3, 1-4

Ewangelia:    J 20, 1-9

Słowa Ewangelii według św. Jana:

           Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych

        

               Ty zaś, o Panie zmartwychwstały,  który zwyciężyłeś cierpienie i śmierć,  daj nam Twój pokój! Wiemy, że w pełni zagości on na końcu czasów,  kiedy przyjdziesz w chwale. Jednak tam, gdzie Ty jesteś obecny,  już teraz nastaje pokój w świecie. Ta nasza pewność zakorzeniona jest w Tobie, Baranku ofiarowany dla naszego zbawienia,  który dziś powstajesz z martwych! Wzywasz nas, abyśmy podtrzymywali w świecie płomień nadziei. Z wiarą i radością Kościół śpiewa w tym dniu wspaniałym: «Surrexit Christus, spes mea!» Tak, Chrystus zmartwychwstał, a wraz z Nim zmartwychwstała nasza nadzieja. Alleluja!             

św. Jan Paweł II (31.03.2002 r., www.opoka.org.pl)

 

 + L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 22.04. Dz 2, 14.22-32; Ps 16; Mt 28, 8-15 
– wtorek, 23.04. Dz 2, 36-41; Ps 33; J 20, 11-18   
– środa, 24.04. Dz 3, 1-10; Ps 105; Łk 24, 13-35    
– czwartek, 25.04 Dz 3, 11-26; Ps 8; Łk 24,  35-48

św. Marka, Ewangelisty 

– piątek, 26.04. Dz 4, 1-12;  Ps 118; J 21, 1-14      
– sobota, 27.04. Dz 4, 13-21;  Ps 118; Mk 16, 9-15 

 

 = O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Uroczysty obchód Triduum Paschalnego, które stanowi szczyt całego roku liturgicznego, zakończymy dziś wieczorem, celebracją nieszporów z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego (godz.17.30).

■  W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w  naszym kościele będą celebrowane o godz.: 8.30, 10.00, 12.00 oraz 18.00.

Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji Pielgrzymów w poniedziałek pozostaną nieczynne.

■ Do przyszłej niedzieli włącznie (Niedziela Biała, święto Bożego Miłosierdzia) trwa Oktawa Uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa – i dlatego w najbliższy piątek nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne.

■ Osoby, które zapisały się na pielgrzymkę do Subiaco oraz Mentorelli (01.05.), proszone są o uregulowanie należności za ten wyjazd (najpóźniej w Poniedziałek Wielkanocny).  Wyjazd autokaru punktualnie o godz. 8.00 (Piazzale dei Partgiani, przy dworcu Roma Ostiense).

W przyszłą niedzielę, Msza św. o godz. 10.00, będzie odprawiana w intencji rodzin. Wyjątkowo nie odbędzie się spotkanie po liturgii!

■ Od 3 do 8 czerwca organizowana jest, pod kierunkiem ks. Antoniego, pielgrzymka na Sycylię. Informacje, zapisy i przedpłaty – w zakrystii. Zapraszamy!

■ Zapraszamy również do zapisywania się na pielgrzymkę do Jordanii i Ziemi Świętej, która odbędzie się w dniach 8-18 listopada.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).