VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA

Czytanie  I:    Dz 15, 1-2. 22-29;

Psalm   67:     Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże;

Czytanie II:   Ap 21, 10-14. 22-23;

Ewangelia:    J 14, 23-29;

Słowa Ewangelii według św. Jana:

           Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”.

 

(…) Odchodząc do Ojca, Jezus przekazuje nam dwa dary. Pierwszym jest Duch Pocieszyciel. Duch Święty prowadzi dalej Apostołów i Kościół, wspomagając, umacniając, napełniając mądrością i miłością oraz przypominając słowa Jezusa. Św. Jan używa na określenie Ducha Świętego słowa „paraklet”. Ten grecki wyraz ma bardzo wiele znaczeń. Można go tłumaczyć jako: adwokat, wspomożyciel, obrońca, pośrednik, doradca, pocieszyciel.Duch Święty jest „adwokatem, obrońcą”; On broni nas przed fałszem i wszystkimi niewłaściwymi kierunkami, jakie proponuje świat. Jest „wspomożycielem, doradcą”.Poprzez Niego Jezus jest obecny w swoich uczniach, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, w zderzeniu z rzeczywistością świata, życia. Jest również „pocieszycielem i ożywicielem”. Wnosi w życie nową nadzieję i ożywia wszystko, co chore, uschłe, obumarłe… Jest „duchem prawdy”. Przyszedł przekonać świat o „sprawiedliwości, grzechu i sądzie” (J 16, 8). Drugim darem Jezusa jest pokój. Hebrajskie słowo „szalom” znaczy „być zdrowym, całym, uporządkowanym, szczęśliwym” i odpowiada tęsknocie serca za pełnią życia. Pokój, szalom to pomyślność, szczęście, dobrobyt codziennego istnienia, harmonia, w jakiej znajduje się człowiek w stosunku do Boga, innych ludzi, całej natury i siebie samego. Jezus przekazuje swoim uczniom i światu dwa rodzaje pokoju: wertykalny, który jedna i łączy Boga z człowiekiem i całym światem. I horyzontalny, pokój świata, który wynika z dobrej woli człowieka i z troski by przeciwstawiać się konfliktom oraz tworzyć warunki pokojowego współistnienia. (…) Ostatecznie to Jezus „jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość”(Ef 2, 14). (…)

o. Stanisław Biel SJ  (www.deon.pl)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

poniedziałek, 27.05.    Dz 16, 11-15; Ps 149; J 15, 26-16, 4a
– wtorek, 28.05.    Dz 16, 22-34; Ps 138; J 16, 5-11
– środa, 29.05.    Dz 17, 15.22-18, 1; Ps 148; J 16, 12-15
– czwartek, 30.05.    Dz 18, 1-8; Ps 98; J 16, 16-20
– piątek, 31.05.    Rz 12, 9-16b; Ps: Iz 12,2-6); Łk 1, 39-56

święto Nawiedzenia NMP

– sobota, 01.06.    Dz 18, 23-28; Ps 47; J 16, 23b-28

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Po dzisiejszej Eucharystii o godz. 10.00, wyjątkowo, NIE BĘDZIE spotkania w Auli!

■ W dniu dzisiejszym zapraszamy bardzo serdecznie całą rzymską Polonię na doroczną pielgrzymkę do maryjnego sanktuarium DIVINO AMORE. Program: 15.00 – maryjne nabożeństwo majowe (Stare Sanktuarium); w tym czasie (do godz. 15.45) – okazja do spowiedzi św. (w kaplicy pokutnej przy Starym Sanktuarium); godz. 16.00 – Msza św. koncelebrowana (kaplica Santo Spirito); od godz. 17.30 – piknik na świeżym powietrzu (przy Nowym Sanktuarium). Dojazd we własnym zakresie. LICZYMY  NA  WAS!

■ Pięknie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania, przeprowadzenia i godnego reprezentowania naszej, polskiej społeczności, na tegorocznej Festa dei Popoli!

■ W poniedziałek (27.05.), o godz. 19.30 odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów.

■ W najbliższy wtorek (28.05.) 30 rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich obchodzi ks. Antoni. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w czasie Eucharystii o godz. 18.30.

■ W niedzielę (02.06.), bezpośrednio po Mszy św. o godz. 10.00, wszystkich (a zwłaszcza małżonków) serdecznie zapraszamy do naszej Auli na spotkanie z Igą i Konradem Grzybowskimi, założycielami Fundacji „Ster na miłość”, zaangażowanymi w Ruch Czystych Serc oraz Ruch Czystych Serc Małżeństw.

■ W niedzielę (02.06.), po Mszy św. o godz. 12.00 – zmiana tajemnic dla czlonków Żywego Różańca.

■ W najbliższą niedzielę (02.06.) zapraszamy do naszego kościoła na kolejny Wieczór Uwielbienia. Początek o godz. 19.00.

■ Rozpoczynamy nabór uczniów do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2019 / 2020. Szczegółowe informacje u p. dyrektor Joanny Chojnackiej (tel. 340 149 5096).

TYLKO do końca tego tygodnia przyjmujemy zapisy na pielgrzymkę do Jordanii i Ziemi Świętej, która odbędzie się w dniach 8-18 listopada. Informacje i zapisy w zakrystii. Gorąco polecamy i zachęcamy!!!

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).