WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 02.06.2019

WNIEBOWSTĄPIENIE   PAŃSKIE, 02.06.2019

Czytanie  I:    Dz 1, 1-11;

Psalm   47:     Pan wśród radości wstępuje do nieba;

Czytanie II:   Hbr 9, 24-28; 10, 19-23;

Ewangelia:    Łk 24, 46-53

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

           Jezus powiedział do swoich uczniów: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

 

 (…) Medytacja kard. Ratzingera („Obrazy nadziei”) pokazuje znaczenie prawdy o wniebowstąpieniu dla naszego życia. (…) Jezus „podniósłszy ręce, błogosławił” (Łk 24, 50). Wschodnia ikona Wniebowstąpienia stawia w centrum ów gest błogosławieństwa: podniesione ręce. „Ręce Chrystusa są dachem, który nas przykrywa, i zarazem stają się siłą, która otwiera w górę bramy świata. Błogosławiąc, odchodzi, ale też odwrotne: błogosławiąc, zostaje. To jest odtąd sposób Jego związania ze światem i z każdym z nas: błogosławi, sam stając się błogosławieństwem”. Wniebowstąpienie jest drugą odsłoną Ecce homo. Piłat, pokazując umęczonego Chrystusa, pokazał też sponiewierane oblicze człowieka w ogóle. Wniebowstąpienie pokazuje, że gest Piłata to dopiero połowa prawdy, a nawet jeszcze mniej. „Chrystus podnosi obraz Adama: nie jesteście tylko brudem. To wielka rehabilitacja człowieka: nie ten pobity został poniżony, ale ten, który bił; nie ten opluty został upokorzony, ale ten, który pluł… To nie pycha podnosi człowieka, lecz pokora; nie samowładczość czyni go wielkim, lecz wspólnota z Bogiem. To jakieś wielkie sursum corda, jakiś ruch do góry, do którego wszyscy jesteśmy wezwani. To wydarzenie mówi nam, że człowiek jest zdatny do życia na wysokości. Więcej: ta wysokość, przykrojona do wymiarów człowieka, jest wysokością samego Boga”. Wniebowstąpienie pokazuje nam, że „właściwym i słusznym miejscem dla naszego istnienia jest sam Bóg, i z tej perspektywy musimy patrzeć na człowieka. Najbardziej skuteczna siła przeciwdziałająca niszczeniu człowieka leży w pamięci jego wielkości, a nie w pamięci jego sromoty! Wniebowstąpienie wyciska w nas pamięć wielkości. Uczy nas szacunku i przywraca radość bycia człowiekiem”. Po słowach Papieża nic dodać, nic ująć, tylko… żyć. Żyć, tak jak żyje Kościół – Ciało Chrystusa. Ciało, czyli my, jest wciąż na ziemi, ale Głowa, czyli Chrystus, jest w niebie. Chodzić po ziemi z głową w niebie. Oto cała sztuka.

ks. Tomasz Jaklewicz („Filary wiary”, www.ruda-parafianin.pl)

 

 L I T U R G I A        T Y G O D N I A 

poniedziałek, 03.06.   Dz 19, 1-8; Ps 68; J 16, 29-33   
– wtorek, 04.06.   Dz 20, 17-27; Ps 68; J 17, 1-11a
– środa, 05.06.    Dz 20, 28-38; Ps 68; J 17, 11b-19
– czwartek, 06.06.    Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 16; J 17, 20-26
– piątek, 07.06.    Dz 25, 13-21; Ps 103; J 21, 15-19
– sobota, 08.06.    Dz 28, 16-20.30-31; Ps 11; J 21, 20-25

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W przyszłą nidzielę uroczystością Zesłania Ducha Świętego zakończymy liturgiczny okres wielkanocny (tego dnia kończy się czas komunii św. wielkanocnej).

■ Dzisiaj, bezpośrednio po Mszy św. o godz. 10.00, serdecznie zapraszamy wszystkich (a zwłaszcza małżonków) do naszej Auli na spotkanie z Igą i Konradem Grzybowskimi, założycielami Fundacji „Ster na miłość”, zaangażowanymi w Ruch Czystych Serc oraz Ruch Czystych Serc Małżeństw.

■ Dziś, po Mszy św. o godz. 12.00 – zmiana tajemnic dla czlonków Żywego Różańca.

■ Także dzisiaj, o godz. 19.00, zapraszamy do naszego kościoła na kolejny Wieczór Uwielbienia.

■ Miesiąc czerwiec poświęcony jesz w szczególny sposób czci Bożego Serca. Zapraszamy codziennie na nabożeństwa czerwcowe (pół godziny przed wieczorną Mszą św.).

■ W poniedziałek (03.06.), o godz. 19.30, odbędzie się spotkanie formacyjne dla polskich studentów.

■ Informujemy, że w najbliższy czwartek (06.06.), zostanie odprawiona (o godz. 9.30) w Bazylice św. Piotra, uroczysta Msza św. z okazji 100 lecia wznowienia stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską. Przewodniczyć jej będzie abp Paul R. Gallagher (Sekretarz do Spraw Stosunków z Państwami).

■ Przyszły piątek to pierwszy piątek miesiąca. Już od godz. 17.30 – adoracja Najśw. Sakramentu oraz okazja do spowiedzi św.

■ W najbliższą sobotę (08.06.) uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej. Msza św. o godz. 9.30.

■ W najbliższą sobotę (08.06.) o godz. 17.00 odbędzie się zbiórka ministrantów.

■ W najbliższą sobotę (08.06.) o godz. 17.45 odbędzie się spotkanie dla lektorów z naszej wspólnoty.

■ W niedzielę, 30.06., organizujemny jednodniową wycieczkę na słynne Wybrzeże Amalfitańskie. Zapisy i szczegóły w zakrystii lub u ks. Jacka.  Koszt: 65 euro. Zapraszamy!

■ Trwa nabór uczniów do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2019 / 2020. Szczegółowe informacje u p. dyrektor Joanny Chojnackiej (tel. 340 149 5096).

Kończymy zapisy na pielgrzymkę do Jordanii i Ziemi Świętej, która odbędzie się w dniach 8-18 listopada. Dziś „ostatni dzwonek”!

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).