VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 17.02.2019

VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 17.02.2019

Czytanie  I:    Jr 17, 5-8;

Psalm     1:    Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu;

Czytanie II:   1 Kor 15, 12. 16-20;

Ewangelia:    Łk 6, 17. 20-26;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

           Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: „Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom”.

 

            W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca nam uwagę, że dobre życie nie oznacza ziemskiej pomyślności. Po drugie, decydujące w życiu jest pielęgnowanie relacji z Bogiem i innymi, a nie gromadzenie i korzystanie z różnego rodzaju dóbr.

            Zauważmy najpierw, że Jezus nie mówi: macie głodować, płakać, smucić się, robić z siebie ofiary i męczenników. I wtedy będzie szczęśliwi. Nie należy tego tak rozumieć, jakoby Bóg był przeciwnikiem dobrobytu i radości. W dzisiejszej Ewangelii ważne jest słówko „teraz”. Jezusowi chodzi o naszą obecną sytuację, a nie o wyszukiwanie sobie jakiejś biedy (o. Dariusz Piorkowski SJ, www.mateusz.pl).

           Gdyby oddzielić biada od błogosławieni, to można by pomyśleć, że wystarczy się najeść, żeby być potępionym. Owe biada stają się zrozumiałe właśnie w połączeniu z błogosławieństwami. Biada staje się realne wtedy, gdy nasycasz siebie, nie zwracając uwagi na kogoś, kto obok ciebie jest głodny. Sam śmiech nie jest powodem do potępienia, tak jak sam płacz nie zapewnia zbawienia. To w Bogu wszystko znajduje swój prawdziwy sens (ks. Adam, http://wmocyducha.blogspot.com).

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 18.02. Rdz 4, 1-15. 25; Ps 50; Mk 8, 11-13
– wtorek, 19.02. Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Ps 29;  Mk 8, 14-21
– środa, 20.02. Rdz 8, 6-13. 20-22; Ps 116B; Mk 8, 22-26
– czwartek, 21.02. Rdz 9, 1-13; Ps 102; Mk 8, 27-33
– piątek, 22.02. 1 P 5, 1-4; Ps 23; Mt 16, 13-19

święto Katedry św. Piotra

– sobota, 23.02. Hbr 11, 1-7; Ps 145; Mk 9, 2-13

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W dniu dzisiejszym zapraszamy serdecznie do naszej Auli na godz. 19.00, na spotkanie z psychologiem i teologiem – Magdaleną Biolik oraz z psychologiem i doradcą życia rodzinnego – Marcinem Moroniem. Temat spotkania: „Miłość… gdy przestaje być lekko”.

■ Jutro (18.02.), odbędzie się o godz. 19.30., kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów.

■ Osoby pragnące zasilić szeregi tworzącego się przy naszym kościele Zespołu Tańca Ludowego „Polonus”, zapraszamy na próby, które odbywają się w naszej Auli, w soboty, od godz. 19.15.  Tym razem nasz apel kierujemy w szczególniejszy sposób do mężczyzn z naszej wspólnoty!

■ W przyszłą niedzielę, Msza św. o godz. 10.00 zostanie odprawiona w intencji rodzin. Bezpośrednio po liturgii zapraszamy wszystkich na spotkanie do Auli św. Jana Pawła II.

■ Informujemy o autokarowej pielgrzymce do Pietrelciny (miejsca narodzin św. Ojca Pio), która odbędzie się 24 lutego. Koszt: 25 euro. Zapisy przyjmuje p. Krystyna Ligęzka (tel. 329 316 57 73).

■ W zakrystii można nabyć prasę katolicką („Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Miłujcie się”).

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 338 466 47 75).

■ Godne polecenia strony internetowe:

www.mateusz. pl                           www.opoka.org.pl

www.deon.pl                                   www.aleteia.pl

www.12kamieni.pl                          www.wiara.pl