VII NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.02.2019

VII NIEDZIELA  ZWYKŁA, 24.02.2019

Czytanie  I:    1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23;

Psalm   103:   Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia;

Czytanie II:   1 Kor 15, 45-49;

Ewangelia:    Łk 6, 27-38;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

          Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

 

             (…) Co znaczy Chrystusowe „miłujcie waszych nieprzyjaciół” w odniesieniu do nieprzyjaciół prawdziwych, tych, którzy nas skrzywdzili, a może nawet nas nienawidzą? Na pewno nie nakazuje nam Pan Jezus, że mamy się potulnie zgodzić na krzywdę. Natomiast nakazuje nam, żebyśmy uprzytomnili sobie, że krzywda, jaką on nam wyrządził, to nie jest on cały. Nasz nieprzyjaciel jest przede wszystkim człowiekiem, a jeżeli człowiekiem, to znaczy, że sam Bóg go kocha i chce go doprowadzić do życia wiecznego. Dlatego Pan Jezus każe nam się modlić za nieprzyjaciół. Bo jeżeli on postępuje niesprawiedliwie, to zapewne dlatego, że pogubił się w życiu i nie bardzo już nawet wie, po co człowiek żyje na tym świecie. Pan Jezus sam zostawił nam najwyższy przykład modlitwy za nieprzyjaciół. Nie chodziło tu o ludzi, którzy kiedyś wyrządzili Mu krzywdę. On modli się za własnych morderców, a modlił się w momencie, kiedy oni Go zabijali. Jego modlitwa jest pełna prawdy. Pan Jezus nie bagatelizuje krzywdy, jaką oni Mu wyrządzają. Oni wyrządzają Mu krzywdę potwornie bolesną i w najwyższym stopniu niesprawiedliwą – i tego faktu Pan Jezus nie ukrywa. Jemu jednak chodzi o dobro tych ludzi. Widzi ponadto, że ci nieszczęśnicy nie są w pełni świadomi potworności tego zła, jakie czynią. Dlatego staje ponad tym strasznym złem, jakie Go spotyka z ich ręki, i modli się za nich: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”.Ta modlitwa Pana Jezusa to najwyższy wzór miłości nieprzyjaciół. Bardzo podobnie modlił się diakon Szczepan za tych, którzy go kamienowali: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu” – to były ostatnie słowa Szczepana na tej ziemi. Miłość nieprzyjaciół jest szczególnym naśladowaniem miłości Boga. Bo właśnie Pan Bóg niezmiennie myśli o naszym dobru, również wtedy, kiedy my zachowujemy się jak Jego wrogowie. (…)

o. Jacek Salij OP  (www.teologiapolityczna.pl)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 25.02. Syr 1, 1-10; Ps 93; Mk 9, 14-29
– wtorek, 26.02. Syr 2, 1-11; Ps 37; Mk 9, 30-37
– środa, 27.02. Syr 4, 11-19; Ps 119; Mk 9, 38-40
– czwartek, 28.02. Syr 5, 1-8; Ps 1; Mk 9, 41-43. 45. 47-50
– piątek, 01.03. Syr 6, 5-17; Ps 119; Mk 10, 1-12
– sobota, 02.03. Syr 17, 1-15; Ps 103; Mk 10, 13-16

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiejsza Msza św. o godz. 10.00 zostanie odprawiona w intencji rodzin. Bezpośrednio po liturgii zapraszamy wszystkich na spotkanie do Auli św. Jana Pawła II.

■ Jutro (25.02.), odbędzie się o godz. 19.30., kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów.

■ Najbliższy piątek – to pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św., adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo ku czci Bożego Serca oraz Msza św. o godz. 18.30.

■ W sobotę (02.03.), począwszy od godz. 09.00, dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie, będą świętować swój karnawał.

 Ze względu na przypadający 1 marca Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”, w przyszłą niedzielę (03.03.), zostanie odprawiona w naszym kościele Msza św. o godz. 10.00 – w intencji żywych i zmarłych Żołnierzy Niezłomnych.

■ W przyszłą niedzielę (03.03.), s. dr Krystyna Szweda zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Kobiety w Biblii” (Aula, godz. 11.00).

■ Również w przyszłą niedzielę (03.03.), serdecznie zapraszamy na godz. 19.00, na Wieczór Uwielbienia.

■ W zakrystii można nabyć prasę katolicką („Niedziela”, „Gość Niedzielny” oraz najnowszy numer dwumiesięcznika „Miłujcie się”).

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 338 466 47 75).

■ Przy bazylice św. Piotra (po prawej stronie kolumnady) otwarto, pod patronatem Papieskiego Urzędu Dobroczynności, nowoczesne ambulatorium medyczne dla osób biednych i bezdomnych. Podajemy godziny przyjęć:

LUNEDI:

-08.30-12.00: medici podologi (per la cura dei piedi)

-14.00-18.00: medici per le cure primarie

GIOVEDI:

-09.00-12.00 / 14.00-18.00: medici per le cure primarie

SABATO:

-09.00-12.00: medici per le cure primarie