WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 24.05.2020

WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE, 24.05.2020

Czytanie  I:    Dz 1, 1-11;

Psalm    47:    Pan wśród radości wstępuje do nieba;

Czytanie II:   Ef 1, 17-23;

Ewangelia:    Mt 28, 16-20;

Z Ewangelii według św. Mateusza:

           Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

           Chrystus, przemierzywszy drogi historii i wszedłszy nawet w mroki śmierci, która wyznacza kres naszej skończonej natury i jest zapłatą za grzech (por. Rz 6, 23), powraca do chwały, którą odwiecznie (por. J 17, 5) dzieli z Ojcem i z Duchem Świętym. Prowadzi też z sobą odkupioną ludzkość.

św. Jan Paweł II  (24.05.2000 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek,  25.05. Dz 19, 1-8; Ps 68; J 16, 29-33
– wtorek, 26.05. Dz 20, 17-27; Ps 68; J 17, 1-11a
– środa, 27.05. Dz 20, 28-38; Ps 68; J 17, 11b-19
– czwartek, 28.05. Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 16; J 17, 20-26
– piątek, 29.05. Dz 25, 13-21; Ps 103; J 21, 15-19
– sobota, 30.05. Dz 28, 16-20.30-31; Ps 11; J 21, 20-25

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■  Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W przyszłą niedzielę – uroczystością Zesłania Ducha Świętego – zakończymy liturgiczny okres wielkanocny. Tego też dnia kończy się czas wypełnienia obowiązku Komunii św. wielkanocnej.

■ Dzisiaj zapraszamy na godz. 21.00 na paschalne nabożeństwo Drogi Światła (wcześniej należy się zapisać na listę uczestników).

■ Zachęcamy do oglądania (poprzez Facebook) transmisji „na żywo” z naszego kościoła (należy wpisać: Kościół św. Stanisława Rzym):

-Wniebowstąpienie Pańskie:         * Msze św. o godz. 10.00 i 18.00 (na zakończenie – nabożeństwo majowe)

-od  poniedziałku do soboty:         * Msza św. o godz. 18.30 (na zakończenie – nabożeństwo majowe)

W przyszłą niedzielę transmisja Mszy św. online TYLKO o godz. 18.00 !!!

■ Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii „na żywo” w naszym kościele oraz do korzystania z sakramentu spowiedzi św.

■ Nabożeństwa majowe są odprawiane codziennie na zakończenie wieczornej Mszy św.

■ Nasz kościół jest otwarty codziennie od godz. 16.00.

■ W najbliższą sobotę (30.05.), w Wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, serdecznie zapraszamy na kolejne nabożeństwo Drogi Światła (początek o godz. 21.00).

Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji Pielgrzymów będą czynne (z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności) we wtorki i czwartki, między godz. 9.00 a 12.30. We wszelkich sprawach można się nadal kontaktować telefonicznie lub drogą mailową.

■ Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami administracji państwowej oraz przedstawicieli Episkopatu Włoch, począwszy od 18 maja, JEST  MOŻLIWY UDZIAŁ WIERNYCH w Mszach i nabożeństwach sprawowanych we włoskich kościołach – także i w naszym kościele!

Z A S A D Y:

-we Mszy św. lub nabożeństwie w naszym kościele mogą uczestniczyć jednorazowo nie więcej niż 24 osoby !

-uczestnicy zajmują wyznaczone, wyraźnie oznakowane miejsca

– W Mszach niedzielnych – czyli w sobotę wieczorem o godz. 18.30, oraz w samą niedzielę o godz. 7.15, 8.30., 10.00., 11.00., 12.00 oraz 18.00 – uczestniczyć mogą te osoby, które zgłosiły się osobiście (odpowiednio wcześniej) i zostały wpisane na listę

-zapisy na listę, na konkretny termin, będą odbywały się wyłącznie drogą telefoniczną – numer telefonu: 380 647 71 27. Pod ten numer można dzwonić codziennie między godz. 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00. W danym tygodniu przyjmujemy zapisy jedynie na najbliższą niedzielę

-przy wejściu do kościoła, osoba specjalnie wyznaczona, będzie wpuszczała uczestników według sporządzonej listy

-punktualnie o godzinie rozpoczęcia Mszy św. drzwi zostaną zamknięte i nie będzie już możliwości dołączenia do uczestników (prosimy przyjść przynajmniej 5 minut wcześniej)

-przy wejściu należy zdezynfekować ręce (najlepiej mieć ze sobą żel dezynfekujący) i zachowywać odstęp przynajmniej 1,5 metra

-każdy uczestnik musi mieć założoną maskę zasłaniającą usta i nos

-znak pokoju przekazujemy jedynie przez skinienie głową

-usilnie zaleca się przyjmowanie Komunii św. na rękę

nie tworzymy zwartych grup przed kościołem, zarówno przed jak i po Mszy

-ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła do ustawionego tam koszyka

-prosimy o pozostanie w domu te osoby, które w ostatnim czasie miały kontakt z zakażonymi lub które mają symptomy zachorowania, jak i te, których temperatura ciała przekracza 37,5 stopnia Celsjusza

-gdy chodzi o możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania to na razie miejscem jego sprawowania będzie Aula św. Jana Pawła II. Zarówno spowiednik jak i penitent używają masek i zachowują odpowiedni odstęp. Osoby oczekujące muszą zachować bezpieczną odległość od siebie. W dni powszednie będzie taka możliwość od godz. 17.30 do godz. 18.20. Zachęcamy, aby właśnie w dni powszednie korzystać z tego sakramentu. W niedzielę również istnieje taka możliwość, ale jedynie przed Mszą św., na którą było się zapisanym (nie ma takiej możliwości w trakcie tejże Mszy). Dojście do Auli przez drzwi z lewej strony bramy głównej kościoła (bezpośrednio z ulicy Botteghe Oscure). Przypominamy, że na spowiedź można umówić się także w innym, dogodnym terminie (telefonicznie lub mailowo).

-prosimy o bezwzględne dostosowanie się do obowiązujących zasad

■ W zakrystii można nabyć najnowszy numer dwumiesięcznika