XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 03.07.2022

XIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 03.07.2022

Czytanie I:     Iz 66, 10-14c;

Psalm   66:     Niech cała ziemia chwali swego Boga;

Czytanie II:   Ga 6, 14-18;

Ewangelia:    Łk 10, 1-12.17-20;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

               Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: ”Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: “Pokój temu domowi”. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co Wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: “Przybliżyło się do was królestwo Boże”. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: “Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże”. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu”. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: ”Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”. Wtedy rzekł do nich: ”Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”.

                (…) Rodzinom chrześcijańskim pragnę przypomnieć niezastąpioną wartość ich dzieła i zadania. Drodzy małżonkowie i rodzice chrześcijańscy, wy, którzy współpracowaliście z Bogiem w powołaniu do życia nowych istnień, umiejcie współpracować z Nim również pomagając waszym dzieciom w odkrywaniu i realizowaniu posłannictwa, jakie Chrystus powierza każdemu z nich. Jest to najwspanialszy wyraz miłości, którą do nich żywicie. Powołanie jest wielkim darem nie tylko dla tego, kto je otrzymuje, ale również i dla rodziców. Wzywam was, abyście w tym wzniosłym i odpowiedzialnym zadaniu byli wierni powołaniu, które sami otrzymaliście wraz z sakramentem małżeństwa. Dbajcie o modlitwę w waszej rodzinie: wy sami potrzebujecie światła od Boga, by rozpoznać Jego wolę i wielkodusznie na nią odpowiedzieć. (…)

 św. Jan Paweł II, Orędzie na XXI Światowy Dzień Modlitw o Powołania

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 04.07 Oz 2, 16.17b-18.21-22; Ps 145; Mt 9, 18-26
– wtorek, 05.07 Oz 8, 4-7.11-13; Ps 115; Mt 9, 32-37
– środa, 06.07 Oz 10, 1-3.7-8.12; Ps 105; Mt 10, 1-7

bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

– czwartek, 07.07 Oz 11, 1.3-4.8c-9; Ps 80; Mt 10, 7-15
– piątek, 08.07 Oz 14, 2-10; Ps 51; Mt 10, 16-23

bł. Jana z Dukli, prezbitera

– sobota, 09.07 Iz 6, 1-8; Ps 93; Mt 10, 24-33

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Od dzisiejszej niedzieli (03.07) – do połowy września – obowiązuje w naszym kościele wakacyjny układ niedzielnych Mszy św.:

8.30,   10.00,   11.00   oraz   18.00.

■ Przypominamy członkom naszej wspólnoty, iż każda osoba fizyczna będąca płatnikiem podatku dochodowego, w swym zeznaniu podatkowym ma możliwość skierowania 0,8 proc. podatku  (tzw. OTTO PER MILLE) na Kościół katolicki. Apelujemy, aby uczynić to w wyznaczonym terminie. Jest to jeden ze sposobów realizacji przykazania kościelnego, zobowiązującego nas do troski o potrzeby Kościoła.

Od jutrzejszego poniedziałku (04.07) sakrament pokuty będzie sprawowany w dni powszednie w naszym kościele – tak jak przed pandemią – czyli: w konfesjonałach. W te dni mamy możliwość spowiedzi między godz. 18.00 a 18.20. Natomiast w niedziele – tak jak dotychczas – okazja do spowiedzi św. w pomieszczeniu naszego Biura Parafialnego (według wywieszonego planu).

W najbliższą środę zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Józefa (początek o godz. 18.00).

W miesiącu lipcu środowe papieskie audiencje generalne są, jak co roku, zawieszone.

■ Rozpoczęliśmy nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2022 / 2023. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 340 149 5096.

■ Poradnictwo Rodzinne (tel. 327 566 7501).

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.