XV NIEDZIELA ZWYKŁA, 10.07.2022

XV  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 10.07.2022

Czytanie I:     Pwt 30, 10-14;

Psalm   69:     Ożyje serce szukających Boga;

Czytanie II:   Kol 1,15-20;

Ewangelia:    Łk 10, 25-37;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

                Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: ”Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział: ”Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. On rzekł: ”Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”. Jezus rzekł do niego: ”Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył”. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: ”A kto jest moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: ”Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: “Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?”. On odpowiedział: ”Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: ”Idź, i ty czyń podobnie”.

                 Samarytanin, czyli właśnie ten, który był pogardzany, ten, na którego nikt by nie postawił, i który wszak też miał swoje obowiązki i swoje sprawy do załatwienia, kiedy zobaczył poranionego człowieka, nie minął go, jak tamci dwaj, którzy byli związani ze świątynią, ale «wzruszył się głęboko» (w. 33). Tak mówi Ewangelia: «Wzruszył się głęboko», to znaczy poruszone były jego serce, jego uczucia! Na tym polega różnica. Dwaj pozostali «widzieli», ale ich serca pozostały zamknięte, zimne. Natomiast serce Samarytanina było zestrojone z sercem samego Boga. W istocie «współczucie» jest zasadniczą cechą miłosierdzia Boga. Bóg jest względem nas miłosierny. Co to oznacza? On cierpi z nami, odczuwa nasze cierpienia. Współczucie oznacza «cierpieć z». Czasownik ten wskazuje, że serce wzrusza się głęboko i drży na widok cierpienia człowieka. I w tych gestach oraz postępowaniu Miłosiernego Samarytanina rozpoznajemy miłosierne działanie Boga w całej historii zbawienia. Jest to to samo współczucie, z jakim Pan podchodzi do każdego z nas: On nas nie ignoruje, zna nasze cierpienia, wie, kiedy potrzebujemy pomocy i pocieszenia. Podchodzi do nas blisko i nigdy nas nie opuszcza. (…)

 papież Franciszek  (audiencja generalna, 27.04.2016 r.)

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 11.07 Prz 2, 1-9; Ps 34; Dz 4, 32-35; Mt 19, 27-29

św. Benedykta, opata

– wtorek, 12.07 Iz 7, 1-9; Ps 48; Mt 11, 20-24

św. Brunona z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

– środa, 13.07 Iz 10, 5-7.13-16; Ps 94; Mt 11, 25-27

św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

– czwartek, 14.07 Iz 26, 7-9.12.16-19; Ps 102; Mt 11, 28-30
– piątek, 15.07 Iz 38, 1-6.21-22.7-8; Iz 38,10-16; Mt 12, 1-8

św. Bonawentury, biskupa i DK

– sobota, 16.07 Mi 2, 1-5; Ps 10; Mt 12, 14-21

NMP z Góry Karmel

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Obecnie – aż do połowy września – obowiązuje w naszym kościele wakacyjny układ niedzielnych Mszy św.:  8.30,   10.00,   11.00   oraz   18.00.

■ Sakrament pokuty sprawowany jest w naszym kościele w dni powszednie w konfesjonałach, między godz. 18.00 a godz. 18.20. Natomiast w niedziele można skorzystać ze spowiedzi św. w pomieszczeniu naszego Biura Parafialnego(wychodząc z kościoła należy skręcic w lewo i drugie drzwi po lewej stronie to wejście do naszego biura – pod numerem 16A).

W miesiącu lipcu środowe papieskie audiencje generalne są, jak co roku, zawieszone.

■ W najbliższy czwartek (14.07) Kancelaria Parafialna czynna tylko w godzinach popołudniowych (16.00-17.30).

W przedsionku kościoła zostały wywieszone zapowiedzi przedślubne.

■ Rozpoczęliśmy nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2022 / 2023. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 340 149 5096.

■ Poradnictwo Rodzinne (tel. 327 566 7501).

■ Prasa katolicka (m.in. najnowszy numer „Miłujcie się”) – do nabycia w zakrystii.