XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 17.07.2022

XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 17.07.2022

Czytanie I:     Rdz 18, 1-10a;

Psalm   15:     Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie;

Czytanie II:   Kol 1, 24-28;

Ewangelia:    Łk 10, 38-42;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

               Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: “Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. A Pan jej odpowiedział: “Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.

            „Maria, usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa”. To piękny obraz słuchania Boga. Maria siada u nóg Pana, czyli uznaje w Nim nauczyciela, mistrza. Siedzi, czyli nie biega za tysiącem spraw. Zostawia wszystko, aby być tylko z Jezusem, wpatrywać się w Jego twarz, słuchać Jego słów, ofiarować Mu swój czas. Jej postawę przenika głęboki pokój. Warto zastanowić się, kiedy ostatnio przypominałem Marię? Czy słuchamy siebie wzajemnie w rodzinie, w pracy, w Kościele, w naszych polskich sporach? Jeśli nie potrafimy słuchać ludzi, jak usłyszymy Boga? „Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług”. Chyba częściej przypominamy Martę uwijającą się wokół tylu ważnych spraw bez chwili wytchnienia. To zwykle są obowiązki, od których nie da się uciec, których nie da się zostawić. A jednak jeśli nie znajdziemy chwili wytchnienia, odpoczynku, oddechu, jeśli nie zatrzymamy się w biegu i nie usiądziemy choć na moment, by posłuchać Boga, siebie, bliskich… zwariujemy. Całkiem dosłownie. (…) „Potrzeba (…) tylko jednego”. Co to jest to jedno? Czego nam brakuje? Jezus wskazuje Marcie na Marię. „Maria obrała najlepszą cząstkę (…)”. „Ona słucha, potrafi się zatrzymać, ona jest ze Mną” – zdaje się mówić Pan. „A gdzie ty jesteś, Marto? Czy masz czas, aby być?” Nie chodzi o to, aby przeciwstawiać pracę wypoczynkowi, aktywną służbę – modlitwie, poświęcenie podjęte z miłości dla kogoś – byciu z kimś, radowaniu się obecnością. Chodzi o to, aby Marta i Maria w nas żyły w harmonii. Jak dwie siostry, jak dwa wymiary życia, jak dwie strony miłości. Potrzeba jednego, czyli odnalezienia właściwej miary, proporcji, równowagi. Potrzeba Jednego, czyli słuchania Boga. Od Niego zależy o wiele więcej niż od nas. On daje pokój, nadaje sens naszej ofiarności.

 ks. dr Tomasz Jaklewicz (GN 29/2016)

 + L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 18.07 Mi 6, 1-4.6-8; Ps 50; Mt 12, 38-42
– wtorek, 19.07 Mi 7, 14-15.18-20; Ps 85; Mt 12, 46-50
– środa, 20.07 Jr 1, 1. 4-10; Ps 71; Mt 13, 1-9
– czwartek, 21.07 Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13; Ps 36; Mt 13, 10-17
– piątek, 22.07 Pnp 8, 6-7; Ps 63; J 20, 1. 11-18

św. Marii Magdaleny

– sobota, 23.07 Ga 2, 19-20; Ps 34; J 15, 1-8

św. Brygidy, zakonnicy

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Obecnie – aż do połowy września – obowiązuje w naszym kościele wakacyjny układ niedzielnych Mszy św.:  8.30,   10.00,   11.00   oraz   18.00.

Sakrament pokuty sprawowany jest w naszym kościele w dni powszednie w konfesjonale (między godz. 18.00 a godz. 18.20). Natomiast w niedziele można skorzystać ze spowiedzi św. w pomieszczeniu naszego Biura Parafialnego (wychodząc z kościoła należy skręcic w lewo i drugie drzwi po lewej stronie to wejście do naszego biura – pod numerem 16A).

Katolicki Uniwersytet Lubelski organizuje w sierpniu darmowe wakacje w Polsce dla dzieci i młodzieży z rodzin polonijnych (w  wieku 10-18 lat). Zgłoszenia tylko do 20 lipca! Więcej informacji:

www.kul.pl/wakacje-z-kul-dla-dzieci-polonijnych,art_99776.html

W miesiącu lipcu środowe papieskie audiencje generalne są, jak co roku, zawieszone.

W przedsionku kościoła zostały wywieszone zapowiedzi przedślubne.

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2022/2023. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 340 149 5096.

■ Z tyłu kościoła zostały wyłożone ulotki z informacjami odnośnie pomocy dla osób potrzebujących na Ukrainie.

■ Poradnictwo Rodzinne (tel. 327 566 7501).

■ Prasa katolicka (m.in. najnowszy numer „Miłujcie się”) – do nabycia w zakrystii.