XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.07.2022

XVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 24.07.2022

Czytanie I:     Rdz 18, 20-32;

Psalm  138:    Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem;

Czytanie II:   Kol 2, 12-14;

Ewangelia:    Łk 11, 1-13;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

                Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: “Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: “Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”. Dalej mówił do nich: “Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

                Pan Jezus często i wiele się modlił, bo również w swojej ludzkiej naturze był cały oddany swojemu Ojcu i w Nim rozkochany. Nieraz całe noce spędzał na modlitwie. (…)  “Panie, my chcielibyśmy podobnie! Naucz nas się modlić!” Nieraz pragnienie modlitwy ogarnia ludzi na widok kogoś, kto prawdziwie i głęboko się modli. Wtedy Pan Jezus nauczył nas modlitwy, którą każdy z nas modlił się już tysiące razy. Spróbujmy najpierw opisać ducha tej modlitwy. Otóż cała jest ona przeniknięta pewnością, że jesteśmy kochani przez Boga, że samemu Bogu na nas zależy. Bez tej pewności nikt z nas nie ośmieliłby się Boga nazywać Ojcem. Pierwszą prośbą, jaką w tej modlitwie zanosimy, jest modlitwa o to, żebyśmy my również kochali Boga i żeby Bóg był kochany przez wszystkich. Bo to przecież znaczą słowa: “święć się imię Twoje”. (…) Ale pomyślmy: Jak pusta i przewrotna staje się w naszych ustach prośba: “święć się imię Twoje”, jeżeli my sami w taki sposób żyjemy, że wystawiamy Pana Boga, Jego naukę i Jego dary na pogardę niewierzących. Taka modlitwa więcej Boga obraża, niż przynosi Mu chwały. Dotyczy to wszystkich próśb, jakie znajdują się w Modlitwie Pańskiej. Każda z nich dotyczy spraw wielkich, każda jest przeniknięta zawierzeniem Bogu i dziękczynieniem za Jego miłość. Zarazem każdą z nich można zanosić do Boga w sposób pusty i zakłamany. Panie Jezu, również nas naucz się modlić. I broń nas od modlitwy zakłamanej.

o. prof. Jacek Salij OP (www.teologiapolityczna.pl)

 + L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 25.07 2 Kor 4, 7-15; Ps 126; Mt 20, 20-28

św. Jakuba, apostoła

– wtorek, 26.07 Jr 14, 17-22; Ps 79; Mt 13, 36-43

św. Joachima i Anny, rodziców NMP

– środa, 27.07 Jr 15, 10. 16-21; Ps 59; Mt 13, 44-46
– czwartek, 28.07 Jr 18, 1-6; Ps 146; Mt 13, 47-53
– piątek, 29.07 1 J 4, 7-16; Ps 34; J 11, 19-27

św. Marty, Marii i Łazarza

– sobota, 30.07 Jr 26, 11-16.24; Ps 69; Mt 14, 1-12

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Obecnie – aż do połowy września – obowiązuje w naszym kościele wakacyjny układ niedzielnych Mszy św.:  8.30,   10.00,   11.00   oraz   18.00.

W miesiącu lipcu środowe papieskie audiencje generalne są, jak co roku, zawieszone.

■ W czwartek (28.07) przypada 10 rocznica śmierci ks. Andrzeja Duczkowskiego, chrystusowca – wieloletniego duszpasterza polonijnego. Zapraszamy na Mszę św. w jego intencji o godz. 18.30.

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2022/2023. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 340 149 5096.

■ Z tyłu kościoła zostały wyłożone ulotki z informacjami odnośnie pomocy dla osób potrzebujących na Ukrainie.

■ Poradnictwo Rodzinne (tel. 327 566 7501).

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.