XV NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.07.2020

XV  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 12.07.2020

Czytanie    I:             Iz 55, 10-11;

Psalm       65:           Na żyznej ziemi ziarno wyda plony;

Czytanie   II:             Rz 8, 18-23;

Ewangelia   :             Mt 13, 1-23;

 

Z Ewangelii według św. Mateusza:

                    Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha! Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii w naszym kościele lub – tymczasowo – w innych dostępnych świątyniach, a także do korzystania z sakramentu spowiedzi św.

Od dzisiejszej niedzieli (12.07.) aż do połowy września,

NIE BĘDZIE W NASZYM KOŚCIELE

MSZY ŚW. O GODZ. 12.00 !

■ Cały czas można zgłaszać dzieci, które od nowego roku szkolnego podjęłyby naukę w naszej Katolickiej Polskiej Szkole Podstawowej. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy! Kontakt: p. dyr. Joanna Chojnacka (telefon – 340 149 5096).

■ Nasz kościół jest otwarty codziennie od godz. 16.00.

■ Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji Pielgrzymów są czynne we wtorki i czwartki, między godz. 9.00 a 12.30. We wszelkich sprawach można także kontaktować się telefonicznie lub drogą mailową.

■ Przypominamy o podstawowych zasadach obowiązujących obecnie w naszym kościele:

-we Mszy św. lub nabożeństwie w naszym kościele mogą uczestniczyć jednorazowo nie więcej niż 24 osoby

na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 71 27); można to uczynić codziennie między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00

-Komunię św. przyjmujemy na rękę

-unikamy tworzenia zwartych grup

-używamy maseczek i zachowujemy bezpieczny dystans

-ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła.

■ Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania (w Auli Jana Pawła II) – w dni powszednie od godz. 17.30 do godz. 18.20. W niedziele – 40 min przed Mszą św.

■ Przyjmujemy intencje mszalne na drugie półrocze bieżącego roku.

■ W zakrystii można nabyć najnowszy numer dwumiesięcznika „Miłujcie się” oraz tygodnik katolicki „Niedziela”.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 13.07. Iz 1, 10-17; Ps 50; Mt 10, 34-11, 1

św. Andrzeja Świerada i Benedykta,

– wtorek, 14.07. Iz 7, 1-9; Ps 48; Mt 11, 20-24
– środa, 15.07. Iz 10, 5-7.13-16; Ps 94; Mt 11, 25-27

św. Bonawentury, biskupa i DK

– czwartek, 16.07. Iz 26, 7-9.12.16-19; Ps 102; Mt 11, 28-30

NMP z Góry Karmel

– piątek, 17.07. Iz 38, 1-6.21-22.7-8; Ps: Iz 38; Mt 12, 1-8
– sobota, 18.07. Mi 2, 1-5; Ps 10; Mt 12, 14-21