XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.07.2020

XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 19.07.2020

Czytanie    I:              Mdr 12, 13.16-19;

Psalm       86:             Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy,

Czytanie   II:             Rz 8, 26-27;

Ewangelia   :             Mt 13, 24-43;

 

Z Ewangelii według św. Mateusza:

                    Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Inną przypowieść im powiedział: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 20.07.  Mi 6, 1-4.6-8; Ps 50; Mt 12, 38-42
– wtorek, 21.07. Mi 7, 14-15.18-20; Ps 85; Mt 12, 46-50
– środa, 22.07. Pnp 8, 6-7; Ps 63; J 20, 1. 11-18

św. Marii Magdaleny

– czwartek, 23.07. Ga 2, 19-20; Ps 16; J 15, 1-8

św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy

– piątek, 24.07. Jr 3,14-17; Ps: Jr 31,10-13; Mt 13, 18-23

św. Kingi, dziewicy

– sobota, 25.07. 2 Kor 4, 7-15; Ps 116B; Mt 20, 20-28

św. Jakuba, apostoła

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii w naszym kościele lub – tymczasowo – w innych dostępnych świątyniach, a także do korzystania z sakramentu spowiedzi św.

Obecnie, w okresie wakacyjnym – w niedziele – Msze św. są odprawiane o godz. 7.15, 08.30, 10.00, 11.00 i o 18.00.

■ Cały czas można zgłaszać dzieci, które od nowego roku szkolnego podjęłyby naukę w naszej Katolickiej Polskiej Szkole Podstawowej. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy! Kontakt: p. dyr. Joanna Chojnacka (telefon: 340 149 5096).

■ Nasz kościół jest otwarty codziennie od godz. 16.00.

■ Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji Pielgrzymów są czynne we wtorki i czwartki, między godz. 9.00 a 12.30. We wszelkich sprawach można także kontaktować się telefonicznie lub drogą mailową.

■ Przypominamy o podstawowych zasadach obowiązujących obecnie w naszym kościele:

-we Mszy św. lub nabożeństwie w naszym kościele mogą uczestniczyć jednorazowo nie więcej niż 24 osoby

na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 71 27); można to uczynić codzienne między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00

-Komunię św. przyjmujemy na rękę

-unikamy tworzenia zwartych grup

-używamy maseczek i zachowujemy bezpieczny dystans

-ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła.

■ Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania (w Auli Jana Pawła II) – w dni powszednie od godz. 17.30 do godz. 18.20. W niedziele – 40 min przed Mszą św.

■ W zakrystii można nabyć najnowszy numer dwumiesięcznika „Miłujcie się” oraz tygodnik katolicki „Niedziela”.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).