XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 26.07.2020

XVII NIEDZIELA  ZWYKŁA, 26.07.2020

Czytanie    I:              1 Krl 3, 5.7-12;

Psalm     119:             Jakże miłuję prawo Twoje, Panie;

Czytanie   II:             Rz 8, 28-30;

Ewangelia   :             Mt 13, 44-52;

 

Z Ewangelii według św. Mateusza:

               Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.

 

               Przypowieść Jezusa o skarbie ukrytym w roli i o kupcu poszukującym pereł przekonuje nas, że królestwo niebieskie warte jest wysokiej ceny. Możemy sobie zadać pytanie: Co jesteśmy w stanie dla niego poświęcić, jakie koszty gotowi jesteśmy ponieść? Królestwo niebieskie nie jest krainą dla skąpców, ale dziedzictwem ludzi wielkodusznych, którzy inwestują wszystko, co mają – własne życie – aby zdobyć to, co najcenniejsze. A „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra”.

o. Łukasz Kubiak OP („Oremus”, lipiec 2005)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 27.07.  Jr 13, 1-11; Pwt 32, 18-21; Mt 13, 31-35
– wtorek, 28.07. Jr 14, 17-22; Ps 79; Mt 13, 36-43
– środa, 29.07. Jr 15, 10.16-21; Ps 59; Mt 13, 44-46

św. Marty

– czwartek, 30.07. Jr 18, 1-6; Ps 146; Mt 13, 47-53
– piątek, 31.07. Jr 26, 1-9; Ps 69; Mt 13, 54-58

św. Ignacego Loyoli, prezbitera

– sobota, 01.08. Jr 26, 11-16.24; Ps 69; Mt 14, 1-12

św. Alfonsa M. Liguoriego, biskupa

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii w naszym kościele lub – tymczasowo – w innych dostępnych świątyniach, a także do korzystania z sakramentu spowiedzi św.

Obecnie, w okresie wakacyjnym – w niedziele – Msze św. są odprawiane o godz. 7.15, 08.30, 10.00, 11.00 i o 18.00.

Tegoroczny sierpień pragniemy przeżyć w duchu wdzięczności Bogu za setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, dzięki której Polska zachowała niepodległość, a jednocześnie uratowała Europę przed bolszewicką, bezbożną ideologią. Przypominamy o apelu Apostolstwa Trzeźwości, aby w miesiącu sierpniu podjąć dobrowolną abstynencję od napojów alkoholowych.

W przyszłą niedzielę (02.08.), Msza św. o godz. 11.00, zostanie odprawiona w intencji członków Żywego Różańca. Bezpośrednio po liturgii – zmiana tajemnic.

■ Cały czas można zgłaszać dzieci, które od nowego roku szkolnego podjęłyby naukę w naszej Katolickiej Polskiej Szkole Podstawowej. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy! Kontakt: p. dyr. Joanna Chojnacka (telefon: 340 149 5096).

■ Nasz kościół jest otwarty codziennie od godz. 16.00.

■ Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji Pielgrzymów są czynne we wtorki i czwartki, między godz. 9.00 a 12.30. We wszelkich sprawach można także kontaktować się telefonicznie lub drogą mailową.

■ Przypominamy o podstawowych zasadach obowiązujących obecnie w naszym kościele:

-we Mszy św. lub nabożeństwie w naszym kościele mogą uczestniczyć jednorazowo nie więcej niż 24 osoby

na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 71 27); można to uczynić codziennie między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00

-Komunię św. przyjmujemy na rękę

-unikamy tworzenia zwartych grup

-używamy maseczek i zachowujemy bezpieczny dystans

-ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła.

■ Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania (w Auli Jana Pawła II) – w dni powszednie od godz. 17.30 do godz. 18.20. W niedziele – 40 min przed Mszą św.

■ W zakrystii można nabyć prasę katolicką.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).