XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 02.08.2020

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 02.08.2020

Czytanie    I:              Iz 55, 1-3;

Psalm     145:             Otwierasz rękę, karmisz nas do syta;

Czytanie   II:             Rz 8, 35. 37-39;

Ewangelia   :             Mt 14, 13-21;

Z Ewangelii według św. Mateusza: 

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności”. Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!” Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”. On rzekł: „Przynieście Mi je tutaj”. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 03.08.  Jr 28, 1-17; Ps 119; Mt 14, 13-21
– wtorek, 04.08. Jr 30, 1-2.12-15.18-22; Ps 102; Mt 14, 22-36

św. Jana Marii Vianney`a, prezbitera

– środa, 05.08. Jr 31, 1-7); Ps: Jr 31, 10-13; Mt 15, 21-28
– czwartek, 06.08. Dn 7, 9-14; Ps 97; 2 P 1, 16-19; Mt 17, 1-9

święto Przemienienia Pańskiego

– piątek, 07.08. Na 2, 1.3; 3, 1-7; Pwt 32, 35-41; Mt 16, 24-28
– sobota, 08.08. Ha 1, 12 – 2, 4; Ps 9; Mt 17, 14-20

św. Dominika, prezbitera

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii w naszym kościele lub – tymczasowo – w innych dostępnych świątyniach, a także do korzystania z sakramentu spowiedzi św.

Obecnie, w okresie wakacyjnym – w niedziele – Msze św. są odprawiane o godz. 7.15, 08.30, 10.00, 11.00 i o 18.00.

Tegoroczny sierpień pragniemy przeżyć w duchu wdzięczności Bogu za setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, dzięki której Polska zachowała niepodległość, a jednocześnie uratowała Europę przed bolszewicką, bezbożną ideologią. Przypominamy o apelu Apostolstwa Trzeźwości, aby w miesiącu sierpniu podjąć dobrowolną abstynencję od napojów alkoholowych.

■ W dniu dzisiejszym (02.08.) można uzyskać dar odpustu zupełnego, poprzez pobożne nawiedzenie jakiegoś kościoła parafialnego i odmówienie w nim modlitwy Ojcze nasz oraz Wierzę w Boga (przy zachowaniu zwykłych warunków odpustu: spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca św. oraz brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu). Jest to odpust Porcjunkuli – związany z osobą św. Franciszka z Asyżu.

Dzisiejsza Msza św. o godz. 11.00, zostanie odprawiona w intencji członków Żywego Różańca. Bezpośrednio po liturgii – zmiana tajemnic.

■ Najbliższy piątek (07.08.) to pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi opraz adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30.

■ Cały czas można zgłaszać dzieci, które od nowego roku szkolnego podjęłyby naukę w naszej Katolickiej Polskiej Szkole Podstawowej. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy! Kontakt: p. dyr. Joanna Chojnacka (telefon: 340 149 5096).

■ Nasz kościół jest otwarty codziennie od godz. 16.00.

■ Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji Pielgrzymów są czynne we wtorki i czwartki, między godz. 9.00 a 12.30. We wszelkich sprawach można także kontaktować się telefonicznie lub drogą mailową.

■ Przypominamy o podstawowych zasadach obowiązujących obecnie w naszym kościele:

-we Mszy św. lub nabożeństwie w naszym kościele mogą uczestniczyć jednorazowo nie więcej niż 24 osoby

na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 71 27); można to uczynić codziennie między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00

-Komunię św. przyjmujemy na rękę

-unikamy tworzenia zwartych grup

-używamy maseczek i zachowujemy bezpieczny dystans

-ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła.

■ Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania (w Auli Jana Pawła II) – w dni powszednie od godz. 17.30 do godz. 18.20. W niedziele – 40 min przed Mszą św.

■ W zakrystii można nabyć prasę katolicką.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).