XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 09.08.2020

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 09.08.2020

Czytanie I:                 1 Krl 19,9a.11-13a

Psalm 85:                   Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

Czytanie II:                Rz 9,1-5

Ewangelia:                  Mt 14,22-33

 Z Ewangelii według św. Mateusza:

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!” Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!” A On rzekł: „Przyjdź!” Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie!” Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?” Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: „Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.

* * * * * * * * * * * *

W życiu wierzącego nie ma miejsca na strach i zwątpienie. Bóg czuwa nad nim. Opatrzność Boża jest absolutnie niezawodna. Bóg tym, którzy mu ufają, wszystko obraca na korzyść. Każda próba jest okazją do poczytywania sobie tego za najwyższą radość. Bóg wkracza w nasze życie jak chce. Przychodzi do Eliasza w szmerze łagodnego powiewu. Przychodzi do uczniów, krocząc po jeziorze podczas burzy. On jest zawsze z nami, zawsze przy nas, jakkolwiek to wygląda.

(autor: Marek Ristau)

 

* * * * * UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY (15.08) * * * * *

Czytanie I:                  Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab

Psalm 132:                  Stoi Królowa po Twojej prawicy.

Czytanie II:                1 Kor 15, 20-26

Ewangelia:                 Łk 1, 39-56

 Z Ewangelii według św. Łukasza:

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. święte jest Jego imię, A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

* * * * * * * * * * * *

Ze względu na przywileje Niepokalanego Poczęcia, Bożego Macierzyństwa oraz Dziewiczego Poczęcia Maryja została wzięta do nieba z duszą i ciałem. Wniebowzięcie przypomina, że cały człowiek został zbawiony – nie tylko dusza, ale i ciało. Co więcej, sam Bóg w Jezusie Chrystusie przyjął ludzkie ciało. W roztropny sposób potrzebujemy troszczyć się o dobrą kondycję ciała, które jest narzedziem do chwalenia Boga i służby bliźniemu. Szacunek należy się ciału ludzkiemu, które dziś stało się niewolnikiem uzależnień i okaleczeń. (…) W jaki sposób dbam o swoje ciało?

(autor: ks. Tomasz Ludwicki SChr)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 10.08.

2 Kor 9,6-10; Ps 112; J 12, 24-26

Święto św. Wawrzyńca, diakona i męcz.

– wtorek, 1.08. Ez 2,8-3,4; Ps 119; Mt 18,1-5.10.12-14

św. Klary, dziewicy

– środa, 12.08. Ez 9,1-7;10,18-22; Ps 113; Mt 18,15-20
– czwartek, 13.08. Ez 12,1-12; Ps 78; Mt 18,21-19,1
– piątek, 14.08. Ez 16, 1-15.60.63; Iz 12, 2-6; Mt 19, 3-12

św. Maksymiliana M. Kolbe, prezbitera i męcz.

– sobota, 15.08. Ap 12, 1.3-6a.10ab; Ps 132; 1 Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

 ■ Decyzją Prezesa Rady Ministrów Republiki Włoskiej Giuseppe Conte stan wyjątkowy ze względu na zagrożenie COVID-19 został przedłużony do 15 października 2020 r. Tym samym ograniczenia sanitarne –  w tym i te dotyczące kościołów – obowiązują do tego samego terminu.

W najbliższą sobotę przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. odprawiane będą o godz. 8.30, 10.00 i 18.30. Udział we Mszach w tym dniu trzeba wcześniej zgłosić telefonicznie, jak to jest w przypadku niedzieli (!). Podczas wszystkich Mszy św., po Komunii świętej nastąpi obrzęd błogosławieństwa kwiatów i ziół. Na sens teologiczny tego obrzędu wskazuje soborowa Konstytucja o Liturgii w punkcie 103: W Niepokalanej i Wniebowziętej Matce naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być. Bukiety kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, które przynosimy w ten dzień do kościoła, oznaczają duchową dojrzałość Maryi i bogactwo łask, jakimi Bóg od wieków obdarzył Matkę swojego Syna i naszą. Za przyczyną Królowej nieba i ziemi prosimy Boga, aby zioła, kwiaty i owoce, przez Niego błogosławione, służyły dobru ludzi i zwierząt.

■ Również w sobotę 15 sierpnia przypada setna rocznica zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej. Zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny o godz. 18.30. Po Mszy świętej, w auli św. Jana Pawła II, odbędzie sie krótka konferencja nt. tego wydarzenia, którą poprowadzi Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, Jego Ekscelencja Pan Janusz Kotański.

Obecnie, w okresie wakacyjnym, Msze św. w niedziele są odprawiane o godz. 7.15, 8.30, 10.00, 11.00 i o 18.00.

■ Przypominamy o podstawowych zasadach obowiązujących obecnie w naszym kościele podczas trwającego stanu wyjątkowego we Włoszech:

– we Mszy św. lub nabożeństwie w naszym kościele mogą uczestniczyć jednorazowo nie więcej niż 24 osoby;

na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 7127); można to uczynić codziennie między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00;

– Komunię św. przyjmujemy na rękę;

– unikamy tworzenia zwartych grup;

– używamy maseczek i zachowujemy bezpieczny dystans;

– ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła.

Możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi (w Auli Jana Pawła II): w tygodniu od godz. 17.30 – 18.20. W niedziele, 40 min przed Mszą św.

Przypominamy o apelu Apostolstwa Trzeźwości, aby w miesiącu sierpniu podjąć dobrowolną abstynencję od napojów alkoholowych.

■ Można zgłaszać dzieci, które od nowego roku szkolnego podjęłyby naukę w naszej Katolickiej Polskiej Szkole Podstawowej. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy! Kontakt: p. dyr. Joanna Chojnacka (telefon: 340 149 5096).

■  Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75)