XV NIEDZIELA ZWYKŁA, 14.07.2019

XV  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 14.07.2019

Czytanie  I:    Pwt 30, 10-14;

Psalm    69:    Ożyje serce szukających Boga;

Czytanie II:   Kol 1, 15-20;

Ewangelia:    Łk 10, 25-37,

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

           Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział: „Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. On rzekł: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”. Jezus rzekł do niego: „Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył”. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: „A kto jest moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: „Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?”. On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie”.

 

             Komentując przypowieść o miłosiernym Samarytaninie – człowieku pogardzanym przez Żydów, uważanym za odszczepieńca, obcego, poganina i nieczystego – papież Franciszek wskazuje, że choć tak samo miał obowiązki jak kapłan i lewita, to jednak kiedy zobaczył poranionego człowieka, nie minął go, jak tamci dwaj, związani ze świątynią, ale „wzruszył się głęboko” . Choć pozostali dwaj „widzieli” poranionego i porzuconego, to ich serca pozostały zamknięte i zimne. Natomiast „serce Samarytanina było zestrojone z sercem samego Boga”. W istocie „współczucie” jest zasadniczą cechą miłosierdzia Boga. Zajęcie się przez Samarytanina rannym człowiekiem, pielęgnowanie go, zatroszczenie się o jego dalszą opiekę, uczy, że współczucie i miłość nie są abstrakcyjnymi uczuciami, lecz oznaczają zatroszczenie się o bliźniego, a nawet zapłacenie za to osobiście, zbliżenie się do drugiego, aż po utożsamienie się z nim: „Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego”. Na początku przypowieści dla kapłana i lewity bliźnim był umierający człowiek, a pod koniec Samarytanin, który się zajął potrzebującym. Przez to Jezus chce powiedzieć, że „sam możesz stać się bliźnim każdego człowieka w potrzebie, którego spotykasz, a będziesz nim, jeśli w sercu swym masz miłosierdzie, to znaczy, jeżeli posiadasz tę umiejętność współcierpienia z drugim człowiekiem. Miłosierny Samarytanin symbolizuje Chrystusa, który pochylił się nad nami, stał się naszym sługą i w ten sposób nas zbawił, abyśmy i my mogli kochać się nawzajem tak, jak On nas umiłował, w ten sam sposób”.

ks. Józef Warzeszak  („Papież Franciszek świadkiem Bożego Miłosierdzia”, www.pwtw.pl)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 15.07. Wj 1, 8-14.22; Ps 124; Mt 10, 34-11, 1;

św. Bonawentury, biskupa i DK

– wtorek, 16.07. Wj 2, 1-15a; Ps 69; Mt 11, 20-24;

NMP z Góry Karmel

– środa, 17.07. Wj 3, 1-6.9-12; Ps 103; Mt 11, 25-27

 

– czwartek, 18.07.  Wj 3, 13-20; Ps 105; Mt 11, 28-30
– piątek, 19.07.  Wj 11, 10-12, 14; Ps 116b; Mt 12, 1-8
sobota, 20.07.  Wj 12, 37-42; Ps 136; Mt 12, 14-21

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień, do połowy września) niedzielny układ mszy św. w naszym kościele będzie wyglądał następująco: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00.

■  Przez cały okres wakacyjny (od 1 lipca do 15 września) Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji dla Pielgrzymów czynne będą:

-we wtorki i czwartki (od godz. 9.00 do 11.30 oraz od 16.00 do 17.30)

-w naglących sytuacjach w pozostałe dni powszednie – bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

■ Trwa nabór uczniów do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2019 / 2020. Szczegółowe informacje u p. dyrektor Joanny Chojnackiej (tel. 340 149 5096).

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej (najnowszy numer „Miłujcie się”, „Niedzieli” oraz „Gościa Niedzielnego”).

■ Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie poszukuje nauczyciela języka polskiego. Wymagania: wykształcenie kierunkowe – magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielska lub inne studia wyższe o specjalności nauczycielskiej, łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie filologii polskiej, przygotowanie pedagogiczne. Kontakt: a.siess@hotmail.com

■ Zachęcamy do prenumeraty miesięcznika biblijno-liturgicznego „Msza Święta”. Darmowy numer można pobrać na stronie: www.msza.tchr.org

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).