XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 21.07.2019

XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 21.07.2019

Czytanie  I:    Rdz 18, 1-10a;

Psalm    15:    Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie;

Czytanie II:   Kol 1, 24-28,

Ewangelia:    Łk 10, 38-42;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

           Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.

 

Marta z Betanii. Odpowiedzialna za cały dom. Pani domu. Strażniczka ogniska domowego. Starsza siostra. Zabiegana, zatroskana, ciągle w ruchu. Nie usiądzie nawet na chwilę, póki wszystko nie będzie na swoim miejscu. Chce być dobrą gospodynią, chce dobrze zaplanować posiłki i porę pracy, by nie mieć poczucia marnotrawstwa. Chce produktywności, konkretnych rezultatów i poczucia, że ma kontrolę nad wszystkim – nad domem, nad samą sobą, nad siostrą, a nawet nad Jezusem, który wkracza pod jej dach. Jej słusznej trosce i miłości towarzyszy jednak szarpanina, nerwowość i poczucie niespełnienia. Marta nie dystansuje się łatwo. Być może zapomniała zatroszczyć się o swoje serce, które potrzebuje tylko jednego. W pewnej chwili – uwiecznionej przez św. Łukasza – zapomina, że Jezus chce jej samej, a nie tego, co ona może Mu zaoferować. Nie ona pierwsza i nie ostatnia! Marta na pewno bardzo pragnie najgłębszego spotkania z Jezusem, ale chce, by wszystko było idealnie przygotowane, a Jezus mówi: „Tu i teraz. Ty i ja” Zatrzymaj się, zobacz, po co to wszystko. Spójrz w oczy Tego, dla którego to robisz. Spójrz w swoje serce, które ciągle bije w szybszym tempie, wycisz je, bo nic nie usłyszysz. Masz tylko to, co jest dzisiaj. (…)

Katarzyna Marcinkowska

(Kalendarz Kobiety 2017: Kobiety Nowego Testamentu)

 

 + L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 22.07. Pnp 8, 6-7; Ps 63, 2-9; J 20, 1. 11-18

św. Marii Magdaleny

– wtorek, 23.07. Ga 2, 19-20; Ps 16; J 15, 1-8

św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

– środa, 24.07. Wj 16, 1-5. 9-15; Ps 78; Mt 13, 1-9

św. Kingi, dziewicy

– czwartek, 25.07.  2 Kor 4, 7-15; Ps 116B; Mt 20, 20-28

 św. Jakuba, apostoła

– piątek, 26.07.  Syr 44, 1.10-15; Ps 132; Mt 13, 16-17

św. Joachima i Anny, rodziców NMP

sobota, 27.07.  Wj 24, 3-8; Ps 50; Mt 13, 24-30

 

W A K A C Y J N I E . . .

(…) Oczywiste jest to, że w Piśmie Świętym wprost o wakacjach nie ma mowy. Z drugiej strony warto sobie uświadomić, że słowo „wakacje” jest pochodzenia łacińskiego i oznacza między innymi uwolnienie, zwolnienie (od służby), urlop, odprawę, a także okup od służby. Natomiast łaciński termin prawny „vacatio legis” dosłownie tłumaczony jest jako „próżnowanie ustawy”, gdyż oznacza on okres między datą ogłoszenia danego aktu prawnego a datą jego wejścia w życie. (…)

Czas wolny podczas wakacji może stać się okazją, aby zatrzymać się nieco i pomyśleć nad swoim życiem, a jeśli trzeba — to i odnowić czy pogłębić kontakt z Bogiem.

Wiemy, co stało się nazajutrz po Wielkiej Sobocie, po owym dniu odpoczynku Pana po dziele zbawienia — Chrystus ukazał się jako Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. I po to także Bóg nam nakazuje odpocząć, abyśmy zrozumieli, że nie wystarczy cierpieć, trudzić się, pracować, aby dojść do zmartwychwstania. Uczy nas tego również znana nam dobrze modlitwa zanoszona za zmarłych: „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie”. A zatem, odpoczynek to nie żaden luksus czy oznaka lenistwa. Jest to raczej przygotowanie się do zmartwychwstania. Dlatego uczmy się od samego Pana odpoczynku już tu na ziemi.

o. Marek Blaza SJ

(„Pan Bóg na wakacjach”, www.opoka.org.pl)

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień, do połowy września) niedzielny układ mszy św. w naszym kościele będzie wyglądał następująco: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00.

■ Trwa nabór uczniów do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2019 / 2020. Szczegółowe informacje u p. dyrektor Joanny Chojnackiej (tel. 340 149 5096).

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej (najnowszy numer „Miłujcie się”, „Niedzieli” oraz „Gościa Niedzielnego”).

■ Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie poszukuje nauczyciela języka polskiego. Wymagania: wykształcenie kierunkowe – magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielska lub inne studia wyższe o specjalności nauczycielskiej, łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie filologii polskiej, przygotowanie pedagogiczne. Kontakt: a.siess@hotmail.com

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).