XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.07.2021

XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 18.07.2021

Czytanie   I:   Jr 23, 1-6;

Psalm     23:   Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego;

Czytanie II:   Ef 2, 13-18;

Ewangelia :   Mk 6, 30-34;

                 Z Ewangelii według św. Marka:

                Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: “Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

               W prawidłowy rozwój człowieka wpisany jest wypoczynek. Niewłaściwe tendencje w duchowości nakazują “spalać się całkowicie” dla innych. Jest to rodzaj chorej szlachetności, która nadmiernie akcentuje zaspokajanie potrzeb innych, przy zaniedbywaniu własnych. Jej efektem bywa modne dziś “wypalenie”. W rzeczywistości aby móc dawać, trzeba również brać. Jeśli równowaga zostanie tu zaburzona, pojawi się egoizm, narcyzm lub pustka i wypalenie wewnętrzne. Harmonię gwarantuje miłość, która zakłada odpowiednie proporcje i wzajemną wymianę.          (…) Jezus również odpoczywał. Niektórzy z egzegetów twierdzą, że Jezus dzielił swój czas działalności apostolskiej na trzy części: czas dla Ojca (przede wszystkim czas modlitwy przez długie nocne godziny), czas dla innych, dla ludu (nauczanie, cuda, uzdrawianie, a więc bezpośrednia działalność apostolska) i czas dla uczniów (czas przyjaźni). Czas z uczniami i przyjaciółmi był właśnie czasem odpoczynku, między innymi w Betanii, domu trójki rodzeństwa, przyjaciół, w którym Jezus radował się i oddychał zawsze świeżą atmosferą życzliwości, gościnności i bliskości (…). Warto jeszcze zasygnalizować wagę dłuższych odpoczynków, szczególnie urlopu. Niestety, dziś bardzo wielu ludzi nie stać na wczasy czy inne dłuższe wyjazdy, a pracodawcy często niechętnie godzą się na brak dyspozycyjności przez dłuższy okres. Niemniej jest on bardzo ważny, szczególnie dla osób przepracowanych, “wypalonych” bądź zagrożonych pracoholizmem. Andrzej Zwoliński wyodrębnia trzy okresy urlopu. Pierwszy stanowi “detoks”, “odtrucie”: myśli krążą jeszcze wokół pracy, odczuwa się brak rutynowych zajęć i czynności. Drugi etap to czas “odwyku” – odradzają się uczucia, myśli i pragnienia marginalizowane w codzienności. Dopiero trzeci etap jest czasem “głębokiego wypoczynku”. Można wówczas wsłuchiwać się we własne potrzeby i realizować je, uwolnić się od zbędnych konwenansów i ocen, osiągnąć pewien etap wewnętrznej wolności. Uwzględniając tę dynamikę, psychologia podkreśla wagę nieprzerwanego trzytygodniowego urlopu w ciągu roku

o.Stanisław Biel SJ (www.deon.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 19.07. Wj 14, 5-9a. 10-18; Wj 15, 1b-6; Mt 12, 38-42
– wtorek, 20.07. Wj 14, 21 – 15, 1; Wj 15, 8-17; Mt 12, 46-50
– środa, 21.07. Wj 16, 1-5. 9-15; Ps 78; Mt 13, 1-9
– czwartek, 22.07. Pnp 8, 6-7; Ps 63; J 20, 1. 11-18

św. Marii Magdaleny

– piątek, 23.07. Ga 2, 19-20; Ps 16; J 15, 1-8

św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy

– sobota, 24.07. Wj 24, 3-8; Ps 50; Mt 13, 24-30

św. Kingi, dziewicy

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Obecnie obowiązuje w naszym kościele (przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września)  wakacyjny układ niedzielnych Mszy:

godz. 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 oraz 18.00 (nie ma Mszy św. o godz. 12.00).

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS.

■ W naszej wspólnocie trwa peregrynacja ikony św. Józefa. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127 lub w biurze parafialnym. W tym tygodniu ikonę gościć będą: p. Katarzyna Nyka i p. Elżbieta Koperska.

■ Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

■ UWAGA: prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■ W zakrystii można nabyć aktualną prasę katolicką.

Poradnictwo Rodzinne – kontakt: 327 566 7501.