XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 20.10.2019

XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 20.10.2019

Czytanie  I:    Wj 17, 8-13;

Psalm   121:   Naszą pomocą jest Zbawiciel świata;

Czytanie II:   2 Tm 3, 14–4, 2;

Ewangelia:    Łk 18, 1-8; 

 

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

           Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

 

(…) Romano Guardini zastanawiał się kiedyś, co takiego dzieli nas od ludzi średniowiecza, że jesteśmy tak od nich różni. Wielu z nas czuje się tak daleko od Boga, że czasem już nawet nie ma pewności, czy Pan Bóg w ogóle istnieje – a w średniowieczu istnienie Boga i Jego działanie ludzie odczuwali jako coś oczywistego. I twierdzi Guardini, że tę pewność co do Boga oraz poczucie Jego bliskości ludzie średniowiecza czerpali stąd, że się dużo modlili – że nie lękali się naśladować tej natrętnej wdowy z dzisiejszej Ewangelii. Powiedzmy sobie jasno: To, czy potrafisz swoim rodzonym dzieciom przekazać wiarę, czy one wytrwają w swoim przywiązaniu do Kościoła i do Pana Jezusa, zależy w wielkim stopniu od tego, jakie jest miejsce modlitwy w waszym domu. Jeśli udział w coniedzielnej Mszy Świętej jest traktowany w waszym domu jako coś oczywistego, jeśli udaje się wam codziennie lub prawie codziennie uklęknąć do wspólnej modlitwy; jeśli wasze dzieci wiedzą o tym, że się za nie gorąco modlicie – można mieć nadzieję, że w swoim życiu nie zgubią się Panu Jezusowi. Często powtarzam, jakie wrażenie zrobił na mnie ktoś z moich znajomych, pochodzący z rodziny prawie niewierzącej i sam kiedyś niewierzący, a który po swoim nawróceniu postawił wiarę naprawdę na pierwszym miejscu. Otóż kiedy urodziło im się pierwsze dziecko, postanowił wspólnie z żoną codziennie wspólnie się modlić. A uzasadniał to postanowienie zupełnie niezwykle, a zarazem bardzo prosto: “Postanowiliśmy wspólnie się modlić, ażeby zwyczaj wspólnej modlitwy w naszym domu był dla naszych dzieci zwyczajem niepamiętnym”. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę w waszym domu, gdy przyjdzie? W wielkiej mierze zależy to od tego, czy będziecie się wspólnie modlili.

o. Jacek Salij OP (www.teologiapolityczna.pl)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 21.10. Rz 4, 20-25; Łk 1, 68-75; Łk 12, 13-21
– wtorek, 22.10. Rz 5, 12. 15b. 17-21; Ps 40; Łk 12, 35-38

św. Jana Pawła II, papieża

– środa, 23.10. Rz 6, 12-18; Ps 124; Łk 12, 39-48
– czwartek, 24.10. Rz 6, 19-23; Ps 1; Łk 12,  49-53
– piątek, 25.10. Rz 7, 18-25a; Ps 119; Łk 12, 54-59
sobota, 26.10.  Rz 8, 1-11; Ps 24; Łk 13, 1-9

 

 = O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W miesiącu październiku zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową (pół godziny przed wieczorną Mszą świętą).

■ W jutrzejszy poniedziałek (21.10.) zapraszamy wszystkich polskich studentów na spotkanie formacyjne. Początek o godz. 19.30.

■ We wtorek (22.10.), w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, zapraszamy na Mszę św. w języku polskim, przy jego grobie, w Bazylice św. Piotra, o godz. 7.10. Eucharystii przewodniczyć będzie Ks. Kardynał Stanisław Ryłko.

■ We wtorek (22.10.), bardzo serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy pt. „W duchu nauczania św. Jana Pawła II” ukazującej malarstwo p. Urszuli Rychlińskiej (Aula św. Jana Pawła II, godz. 19.30). Wystawa ta została objęta patronatem Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Ks. Kard. Stanisława Dziwisza. Wystawa potrwa do 6 stycznia.

■ W środę (23.10.), w czasie Mszy św. o godz. 18.30, będziemy mogli wysłuchać świadectwa świeckiej misjonarki, przygotowującej się do wyjazdu na misje w Hondurasie – Kariny Bugały. Będzie też okazja, aby wesprzeć finansowo to szlachetne dzieło.

W najbliższą sobotę (26.10.) świętować będziemy uroczyście 10 rocznicę powstania i działalności Polskiej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie, przy kościele św. Stanisława BM.

■ W sobotę (26.10.), w czasie Mszy św. o godz. 18.30 zaśpiewa chór CON SPIRITO z Zielonej Góry.

■ W sobotę (26.10.), w kościele Santo Spirito in Sassia odbędzie się o godz. 19.30, koncert z okazji 41 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, pt. „Totus Tuus”.

Piesza pielgrzymka Polonii rzymskiej do maryjnego sanktuarium Divino Amore odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę 26/27 października. W tym roku wychodzimy wcześniej niż zwykle, bo już o godz. 23.00 (jako osobna grupa), spod rzymskiej siedziby FAO. Prosimy zabrać ze sobą śpiewniki. Zachęcamy do udziału!!!

■ W przyszłą niedzielę (27.10.) o godz. 10.00, zostanie odprawiona w naszym kościele Msza św. w intencji rodzin. Spotkanie rodzin zostało przeniesione na niedzielę, 3 listopada.

■ Organizujemy wyjazd autokarowy na Monte Cassino w dniu 1 listopada. Są jeszcze wolne miejsca. Koszt: 15 euro. Wyjazd o godz. 7.00 (Piazzale Partigiani, przy dworcu kolejowym  Roma Ostiense).

■ Na bocznych ołtarzach zostały wyłożone karty wypominkowe. Prosimy je CZYTELNIE wypełnić i oddać w zakrystii. Tych zmarłych będziemy polecać Bogu w listopadzie, w modlitwie różańcowej.

■ W zakrystii można już nabyć przepiękne kalendarze papieskie na rok 2020 (z fotografiami autorstwa p. Grzegorza Gałązki), w  cenie 3 euro. POLECAMY!