XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 27.09.2020

XXVI NIEDZIELA  ZWYKŁA, 27.09.2020

Czytanie  I:    Ez 18, 25-28;

Psalm    25:    Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie;

Czytanie II:   Flp 2, 1-11;

Ewangelia:    Mt 21, 28-32;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

               Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?” Mówią Mu: „Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

               Chrystus przyjął postać sługi… On przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz żeby służyć i oddać życie za wszystkich. Chrystus był posłuszny Ojcu zawsze i we wszystkim aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Wypełniamy wolę Ojca przez posłuszeństwo wierze, żyjąc prawdą Chrystusową – bo prawda jest w Chrystusie – jako że On przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie, która zbawia i wyzwala na wieki, czyniąc nas prawdziwie wolnymi synami Bożymi, dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa, zrodzonymi z Ducha i prowadzonymi przez Ducha. Prawdziwe posłuszeństwo to słuchanie Słowa i życie nim.

Marek Ristau (www.mateusz.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 28.09. Hi 1, 6-22; Ps 17; Łk 9, 46-50

św. Wacława, męczennika

– wtorek, 29.09. Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 138; J 1, 47-51

św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała

– środa, 30.09. Hi 9, 1-12. 14-16; Ps 88; Łk 9, 57-62

św. Hieronima, prezbitera i DK

– czwartek, 01.10. Hi 19, 21-27; Ps 27; Łk 10, 1-12

św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i DK

– piątek, 02.10. Wj 23, 20-23; Ps 91; Mt 18, 1-5.10

św. Aniołów Stróżów

– sobota, 03.10. Hi 42, 1-3. 5-6. 12-17; Ps 119; Łk 10, 17-24

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś obchodzimy w Kościele katolickim Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

■ Przypominamy. że w naszym kościele

– we Mszy św. lub nabożeństwie mogą uczestniczyć jednorazowo maksymalnie 24 osoby

– na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 7127); można to uczynić codziennie między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00; zgłoszenie można przesłać SMS-em (o każdej porze). Jeśli rezygnujemy z “rezerwacji” – to prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie!

■ Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty (w Auli Jana Pawła II) – w dni powszednie: od godz. 17.30 – 18.20. W niedziele: 40 min przed Mszą św.

Rozpoczynamy miesiąc październik. Codziennie, pół godziny przed wieczorną Eucharystią, zapraszamy do udziału w tradycyjnych nabożeństwach różańcowych!

Poszukujemy osób, które chciałyby zasilić szeregi wspólnoty Żywego Różańca, działającego przy naszym kościele. Kontakt w tej sprawie z ks. Jackiem.

■ Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnego śpiewu w ramach naszego parafialnego chóru Gaudium Poloniae. Próby odbywają się, pod kierunkiem siostry Martyny, w środy o godz. 19.30.

■ Szukamy nowych kandydatów do dziecięco-młodzieżowej SUPER-SCHOLI. Próby odbywają się w soboty o godz. 15.30. Zgłoszenia przyjmuje s. Martyna. ZAPRASZAMY!

■ Od dzisiejszej niedzieli, istnieje możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego w naszym biurze parafialnym (Via delle Botteghe Oscure 16A), między godz. 9.30 a 11.30. Kolejna okazja do skorzystania z tego poradnictwa – w niedzielę, 11 października.

■ Najbliższy piątek, to pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św., adoracja Najświętszego Sakramentu – od godz. 17.30. O godz. 17.50 – nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa, a następnie wspólny różaniec.

TYLKO do przyszłej niedzieli przyjmujemy zgłoszenia dzieci, pragnących w przyszłym roku przystąpić do Pierwszej Komunii św. Wszystkich chętnych zapraszamy w niedzielę – 4 października – na inauguracyjne spotkanie oraz na Mszę św. o godz. 12.00 (wcześniej prosimy o zgłoszenie telefoniczne!).

W najbliższą niedzielę (4 października), punkt konsultacyjno-informacyjny, czynny będzie od godz. 9.30 do 11.30 (w naszym biurze parafialnym, pod numerem 16A). Można skorzystać z bezpłatnej porady psychologicznej (p. Elżbieta Baca – psycholog, psychoterapeuta CTA).

■ W niedzielę, 4 października, bezpośrednio po Mszy o godz. 12.00 – zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca.

W przyszłą niedzielę (4 października) zapraszamy na Wieczór Uwielbienia (początek o godz. 19.00). Wcześniej należy zapisać się na listę uczestników!