XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.10.2020

XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 04.10.2020

Czytanie  I:    Iz 5, 1-7;

Psalm    80:    Winnicą Pana jest dom Izraela;

Czytanie II:   Flp 4, 6-9;

Ewangelia:    Mt 21, 33-43;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?” Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.”

                Pan Jezus posługuje się starotestamentowym obrazem winnicy, aby ukazać historię Narodu Wybranego z Bożej perspektywy. Przypowieść tę opowiada w perspektywie nieuchronnie zbliżającej się Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Jezus wie, że będzie odrzucony i zabity. To słowo to rachunek sumienia dla Ludu Wybranego, który odrzucał kolejnych proroków, napominających go w imieniu Boga, a wreszcie odrzucił samego Boga, Jezusa Chrystusa. Ale to przypowieść skierowana także do nas, w dzisiejszą niedzielę. Tyle już dostaliśmy od Pana Boga okazji do nawrócenia – jesteśmy ochrzczeni, karmieni Eucharystią, wysłuchaliśmy wielu kazań, tyle przeżyliśmy rekolekcji, tyle za nami godzin modlitwy… Czy rzeczywiście bardziej kochamy Boga i bliźnich? Czy porzuciliśmy nasze grzechy? Czy chcemy się nawracać? (…)

dk. Mateusz Mickiewicz (www.mateusz.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 05.10. Ga 1, 6-12; Ps 111; Łk 10, 25-37

św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

– wtorek, 06.10. Ga 1, 13-24; Ps 139; Łk 10, 38-42
– środa, 07.10. Dz 1, 12-14; Łk 1, 46-55; Łk 1, 26-38

NMP Różańcowej

– czwartek, 08.10. Ga 3, 1-5); Łk 1, 69-75; Łk 11, 5-13
– piątek, 09.10. Ga 3, 7-14; Ps 111; Łk 11, 15-26
– sobota, 10.10. Ga 3, 22-29; Ps 105; Łk 11, 27-28

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na doroczną składkę na cele wyznaczane przez Ojca świętego.

■ Przypominamy, że w naszym kościele

– we Mszy św. lub nabożeństwie mogą uczestniczyć jednorazowo maksymalnie 24 osoby

– na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 7127); można to uczynić codziennie między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00; zgłoszenie można przesłać ewentualnie SMS-em (o każdej porze).

■ Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty (w Auli Jana Pawła II) – w dni powszednie: od godz. 17.30 – 18.20. W niedziele: 40 min przed Mszą św.

■ Zapraszamy do udziału w tradycyjnych nabożeństwach różańcowych, które mają miejsce w naszym kościele codziennie, przez cały październik, pół godziny przed wieczorną Eucharystią.

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny będzie dzisiaj (04.10.) od godz. 9.30 do 11.30 (w naszym biurze parafialnym, pod numerem 16A). Można skorzystać z bezpłatnej porady psychologicznej.

■ W ramach obchodów tegorocznego Dnia Papieskiego, zaplanowano  koncert „Polonia Rzymska – w hołdzie Janowi Pawłowi II”. Odbędzie się on w sobotę, 10 października, o godz. 19.30, w Auli Jana Pawła II. Ze względu na ograniczenia sanitarne wezmą w nim udział tylko zaproszeni goście. Całość będzie transmitowana drogą internetową live przez polonijną telewizję PePeTV z Essen.

■ Możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego w naszym biurze parafialnym (Via delle Botteghe Oscure 16A): w przyszłą niedzielę (11.10.) między godz. 9.30 a 11.30.

■ Katecheza dla dzieci komunijnych („nowa grupa”) – w przyszłą niedzielę (11.10.) o godz. 12.00, a potem Msza św. o godz. 13.00.

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.