XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.10.2020

XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 11.10.2020

Czytanie  I:    Iz 25, 6-10a;

Psalm    23:    Po wieczne czasy zamieszkam u Pana;

Czytanie II:   Flp 4, 12-14. 19-20;

Ewangelia:    Mt 22, 1-14;

                     Z Ewangelii według św. Mateusza:

                     Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: “Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 12.10. Ga 4, 22-27.31–5, 1; Ps 113; Łk 11, 29-32
– wtorek, 13.10. Ga 5, 1-6; Ps 119; Łk 11, 37-41

bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

– środa, 14.10. Ga 5, 18-25; Ps 1; Łk 11, 42-46

 

– czwartek, 15.10. Ef 1, 1-10; Ps 98; Łk 11, 47-54

św. Teresy od Jezusa, dziewicy i DK

– piątek, 16.10. Ef 1, 11-14; Ps 33; Łk 12, 1-7

św. Jadwigi Śląskiej

– sobota, 17.10. Ef 1, 15-23; Ps 8; Łk 12, 8-12

św. Ignacego Antiocheńskiego

           

               Oto nasz Bóg, oto nasz Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność… On jest naszym pasterzem i niczego nam nie brakuje – w Nim mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności i wielkiego zbawienia. Nasz Bóg według swego bogactwa zaspokaja wspaniale w Chrystusie każdą naszą potrzebę. W Chrystusie zaprosił nas na ucztę weselną: Królestwo Boże jest w nas i pośród nas – to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Wiara w Chrystusa wprowadza do wiecznego Królestwa Ojca.

 Marek Ristau (www.mateusz.pl)

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Tymczasowo, Msze św. niedzielne w naszym kościele będą odprawiane o godz.: 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 18.00.

■ Przypominamy, że w naszym kościele, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 7127); można to uczynić codziennie między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00; zgłoszenie można też przesłać  SMS-em (o każdej porze).

■ Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, które mają miejsce w naszym kościele codziennie, przez cały październik, pół godziny przed wieczorną Eucharystią.

■ Możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego w biurze parafialnym (Via delle Botteghe Oscure 16A): dzisiaj między godz. 9.30 a 11.30.

Kancelaria Parafialna będzie czynna we wtorki i czwartki między godz. 9.00 a 12.30 oraz między 16.00 a 17.30.

Zachęcamy do włączenia się w modlitewną nowennę w intencji prawnej ochrony życia poczętego w Polsce – w dniach od 13 do 22 października!

■ Zapraszamy do włączenia się w doroczną Jasnogórską Noc Czuwania w intencji Polonii i jej duszpasterzy (16 października). Szczegóły: www.chrystusowcy.pl/home/xxxv-jasnogorska-noc-czuwania

■ W 42 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w piątek 16 października, w naszej Auli, zostanie oficjalnie zaprezentowana książka Dariusza Radziechowskiego „Karol Wojtyła w polskim kościele i hospicjum św. Stanisława w Rzymie”. Następnie o godz. 18.30 odprawiona zostanie uroczysta Msza święta (trzeba wcześniej wpisać się na listę!). Po liturgii, na dziedzińcu, zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca osobę Arcybiskupa Szczepana Wesołego.

■ Na „Koncert Maryjny” w wykonaniu Katarzyny Orzech (sopran) i o. Bernarda Sawickiego OSB (organy), zapraszamy do naszego kościoła w sobotę, 17 października, na godz. 19.30. Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc!

■ Z okazji XX Dnia Papieskiego odbędzie się w Ostii (w sobotę, 17 października) specjalny koncert: „Habemus Papam”. Początek o godz. 19.00 w kościele św. Mikołaja z Bari.

■ Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny będzie za tydzień (18.10.) od godz. 9.30 do 11.30 (w biurze parafialnym, pod numerem 16A).

■ Katecheza dla dzieci komunijnych („nowa grupa”) – w niedzielę (25.10.) o godz. 10.00, a następnie Msza św. o godz. 11.00.