XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.10.2020

XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 18.10.2020

Czytanie  I:       Iz 45, 1. 4-6;

Psalm    96:      Pośród narodów głoście chwałę Pana;

Czytanie II:       1 Tes 1, 1-5b;

Ewangelia:        Mt 22, 15-21;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?” Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: „Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!” Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?” Odpowiedzieli: „Cezara”. Wówczas rzekł do nich: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

 

                  (…) To nie przypadek, że takie systemy jak hitleryzm czy komunizm, systemy pogardy dla człowieka, były zarazem tak wrogie religii. Kto gardzi ludźmi stworzonymi na obraz Boży, musi poczuć się wrogiem Boga. Bo samo nawet imię Boga przypomina mu o ludzkiej godności. Nie trzeba też wielkiej przenikliwości, żeby przewidzieć, że obecna moda, ażeby żyć tak, jakby Boga nie było, będzie pociągała za sobą coraz większą degradację i poniżenie człowieka. W tej sytuacji jedynym ratunkiem ludzkiej godności będzie całym sercem usłyszeć słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Oddajcie Bogu to, co Boże”, oddawajmy Bogu samych siebie.

o. Jacek Salij OP (www.teologiapolityczna.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 19.10. Ef 2, 1-10; Ps 100; Łk 12, 13-21

bł. ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika

– wtorek, 20.10. Ef 2, 12-22; Ps 85; Łk 12, 35-38

św. Jana Kantego, prezbitera

– środa, 21.10. Ef 3, 2-12; Iz 12, 2-6; Łk 12, 39-48
– czwartek, 22.10. Ef 3, 14-21; Ps 33; Łk 12, 49-53

św. Jana Pawła II, papieża

– piątek, 23.10. Ef 4, 1-6; Ps 24; Łk 12, 54-59
– sobota, 24.10. Ef 4, 7-16; Ps 122; Łk 13, 1-9

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś, 11-osobowa grupa dzieci z naszej wspólnoty, przystępuje do Pierwszej Komunii św., w czasie Mszy św. o godz. 12.00, w kościele parafialnym S. Maria in Portico in Campitelli. Gratulujemy!

Tymczasowo, Msze św. niedzielne w naszym kościele będą odprawiane o godz.: 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 18.00.

■ Przypominamy, że w naszym kościele, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 7127); można to uczynić codziennie między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00; zgłoszenie można też przesłać SMS-em (o każdej porze).

■ Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, które mają miejsce w naszym kościele codziennie, przez cały październik, pół godziny przed wieczorną Eucharystią.

■ Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny dzisiaj (18.10.) od godz. 9.30 do 11.30 (w biurze parafialnym, pod numerem 16A).

■ Kancelaria Parafialna będzie czynna we wtorki i czwartki między godz. 9.00 a 12.30 oraz między 16.00 a 17.30!

■ W najbliższy piątek (23.10.), członkowie chóru Gaudium Poloniae, zapraszają na wspólną adorację eucharystyczną. Początek o godz. 20.00. Wcześniej trzeba wpisać się na listę uczestników!

■ Zapraszamy na wspólne porządkowanie polskich grobów na cmentarzu Prima Porta – w sobotę, 24 października, od godz.10.00 (przy polskiej kaplicy). Każda para rąk mile widziana.

■ Przy wyjściu z kościoła wyłożone zostały kartki wypominkowe, na których możemy wypisać naszych zmarłych, za których będziemy się modlić w naszym kościele, w listopadzie. Kartki, po wypisaniu, należy oddać w zakrystii.

■ Możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego w biurze parafialnym (Via delle Botteghe Oscure 16A): w niedzielę za tydzień (25.10.), między godz. 9.30 a 11.30.

■ W niedzielę, 25.10., Msza w intencji rodzin o godz. 10.00. Po liturgii – tradycyjne spotkanie.

■ Katecheza dla dzieci komunijnych („nowa grupa”) – w niedzielę (25.10.) o godz. 10.00, a następnie Msza św. o godz. 11.00.