XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 25.10.2020

XXX  NIEDZIELA ZWYKŁA, 25.10.2020

Czytanie  I:    Wj 22, 20-26;

Psalm    18:    Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja;

Czytanie II:   1 Tes 1, 5c-10;

Ewangelia:    Mt 22, 34-40;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

               Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy”.

                (…) To, co Jezus proponuje w tym fragmencie Ewangelii, jest wspaniałym ideałem, który odpowiada najbardziej autentycznemu pragnieniu naszego serca. Rzeczywiście zostaliśmy stworzeni, aby kochać i być miłowanymi. Bóg, który jest Miłością, stworzył nas, aby uczynić nas uczestnikami swego życia, abyśmy byli przez Niego kochani i abyśmy Go kochali oraz abyśmy wraz z Nim kochali wszystkich innych ludzi. To jest «marzenie» Boga w odniesieniu do człowieka. Aby to osiągnąć, potrzebujemy Jego łaski, potrzebujemy przyjąć w sobie zdolność miłowania, która pochodzi od samego Boga. Właśnie dlatego Jezus daje nam siebie w Eucharystii. W niej otrzymujemy Jezusa w najwspanialszym wyrazie Jego miłości, gdy ofiarował siebie samego Ojcu dla naszego zbawienia. Niech Najświętsza Dziewica pomaga nam przyjąć w naszym życiu «wielkie przykazanie» miłości Boga i bliźniego. W istocie, nawet jeśli je znamy od dzieciństwa, to nigdy nie przestaniemy się na nie nawracać i wprowadzać je w życie w różnych sytuacjach, w których się znajdujemy.

 papież Franciszek  (27.10.2017 r.; www.opoka.org.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 26.10. Ef 4, 32-5, 8; Ps 1; Łk 13, 10-17
– wtorek, 27.10. Ef 5, 21-33; Ps 128; Łk 13, 18-21
– środa, 28.10. Ef 2, 19-22; Ps 19; Łk 6, 12-19

św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza

– czwartek, 29.10. Ef 6, 10-20; Ps 144; Łk 13, 31-35
– piątek, 30.10. Flp 1, 1-11; Ps 111; Łk 14, 1-6
– sobota, 31.10. Flp 1, 18b-26; Ps 42; Łk 14, 1.7-11

           

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Tymczasowo, Msze św. niedzielne w naszym kościele będą odprawiane o godz.: 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 18.00. Msza o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla dzieci komunijnych.

INFORMUJEMY, iż u przebywającego aktualnie w Polsce, ks. Mateusza, stwierdzono obecność Covid 19. Wszystkie osoby, które w ostatnim czasie miały z nim bliski kontakt, proszone są o podjęcie odpowiednich działań, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Wszyscy członkowie wspólnoty księży i sióstr mieszkających przy kościele św. Stanisława, przeprowadzili testy, które nie wykazały infekcji. Mimo to, ze względów bezpieczeństwa sanitarnego, osoby te poddały się rygorom okresowej kwarantanny.

■ Przypominamy, że w naszym kościele, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 7127); można to uczynić codziennie między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00; zgłoszenie można też przesłać SMS-em (o każdej porze).

■ Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, które mają miejsce w naszym kościele codziennie, przez cały październik, pół godziny przed wieczorną Eucharystią.

Ukazał się pierwszy tom monumentalnego dzieła, ukazującego w sposób profesjonalny historię naszego kościoła. Jest to książka autorstwa Dariusza Radziechowskiego pt. „Karol Wojtyła w polskim kościele i hospicjum św. Stanisława w Rzymie”. Do nabycia w naszej zakrystii, w cenie 10 euro. POLECAMY!

■ Możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego w biurze parafialnym (Via delle Botteghe Oscure 16A): dzisiaj między godz. 9.30 a 11.30.

■ W tym tygodniu Kancelaria Parafialna będzie nieczynna. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny.

■ Zbliża się miesiąc listopad – czas szczególnej modlitwy za zmarłych. Z tyłu kościoła wyłożone zostały „karty wypominkowe”. Można je zabrać, wypisać swych zmarłych, a następnie oddać w zakrystii. W intencji tych osób będziemy się modlić w naszym kościele w listopadzie – począwszy od Dnia Zadusznego.

■ W niedzielę za tydzień (01.11.), przypada uroczystośc Wszystkich Świętych. Obowiązuje niedzielny porządek Mszy św. Dodatkowo zostanie odprawiona Msza św. w kaplicy polskiej na cmentarzu Prima Porta – o godz. 16.00. Zapraszamy!

■ Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny będzie za tydzień (01.11.) od godz. 9.30 do 11.30 (w biurze parafialnym, pod numerem 16A).

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej – nowy numer czasopisma „Miłujcie się” oraz tygodniki „Niedziela”i „Gość Niedzielny”.

Kalendarze ścienne na rok 2021, z wizerunkiem św. Jana Pawła II lub papieża Franciszka – do nabycia w zakrystii (cena: 3 euro).