XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 06.10.2019

XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 06.10.2019

Czytanie  I:    Ha 1, 2-3; 2, 2-4;

Psalm    95:    Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie;

Czytanie II:   2 Tm 1, 6-8. 13-14;

Ewangelia:    Łk 17, 5-10;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

         Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.

(…) Prośba apostołów o przymnożenie wiary nie powinna dziwić. Bliskość Jezusa, będąca wielkim wyróżnieniem, spowodowała odkrycie przez nich własnej słabości. Odpowiedź Jezusa jest inna od oczekiwanej. Przecież wobec tylu innych próśb – o uzdrowienie, o wyrzucenie złego ducha, nawet o wskrzeszenie – interweniował i to od razu. Teraz inaczej – skierował do nich napomnienie. Wiara jest tą przestrzenią życia ludzkiego, która w szczególny sposób cieszy się autonomią człowieka. Zależy od jego decyzji i rozwija się powoli. A zatem porównanie o morwie nie jest zachętą do poszukiwania wiary, która byłaby w stanie czynić spektakularne zjawiska, ale zaproszeniem do troski o jej dojrzałość i głębię. Ile to życiowych sytuacji, które wydają się nie do pokonania, można dzięki silnej wierze rozwiązać. Przypowieść Jezusa o słudze jakby schodziła z tematu wiary, ale właśnie w tej odpowiedzi tkwi prawdziwa pomoc dla Jego uczniów. „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). Dlatego wzmacnia ją nauczanie, a nie cuda i znaki. Przedstawiona nauka koncentruje się na zadaniach apostołów w Kościele. Ich posługa ma wynikać z wiary, a jednocześnie podejmowane z serca zaangażowanie będzie im wiary przymnażało. Wszelkie dzieła apostolskie zawsze pozostają własnością Boga i biorąc w nich udział, trzeba mieć tego pełną świadomość. (…) Pierwszym zadaniem Nowej Ewangelizacji zawsze pozostaje troska o dojrzałość swojej wiary. Z tego powodu wołanie apostołów o przymnożenie wiary powinno być także naszym.

ks. Rafał Goliński – „Idziemy” nr 40 (421) – 06.10.2013 r.

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 07.10.
Dz 1, 12-14; Łk 1, 46-54; Łk 1, 26-38
NMP Różańcowej
– wtorek, 08.10. Jon 3, 1-10; Ps 130; Łk 10, 38-42
– środa, 09.10. Jon 4, 1-11; Ps 86; Łk 11, 1-4
– czwartek, 10.10. Ml 3, 13-20a; Ps 1; Łk 11, 5-13
– piątek, 11.10. Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Ps 9; Łk 11, 15-26
sobota, 12.10.  Jl 4, 12-21; Ps 97; Łk 11, 27-28

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową (pół godziny przed wieczorną Mszą świętą).

■ W dzisiejszą niedzielę zapraszamy na godz. 19.00, na  Wieczór Uwielbienia.

■ Dziś wznawiamy coniedzielną katechezę dla kandydatów do bierzmowania (salka katechetyczna – godz.11.00)

■ W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy cykl spotkań w ramach przygotowania do Pierwszej Komunii św. (godz.11.00 – Msza św. i bezpośrednio po niej spotkanie organizacyjne). Tym samym zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

■ Dziś, bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12.00, zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca.

■ W piątek (11.10.) o godz. 18.30  zostanie odprawiona w naszym kościele Msza św. w intencji osób chorych.

■ Przypominamy o chrześcijańskim i obywatelskim obowiązku  wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych.

Studentów wyższych uczelni mieszkających na stałe w Rzymie i przebywających na czasowej wymianie naukowej, zapraszamy na spotkania grupy studenckiej, w każdy poniedziałek o 19.30, począwszy od 14 października.

■ W przyszłą niedzielę (13.10.) o godz. 19.00 zapraszamy na prezentację książki autorstwa o. Cypriana Moryca OFM pt. „Brat naszego Boga. Adam Chmielowski” (Aula św. Jana Pawła II).

■ Jak co roku, organizowana jest pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Termin: 20 października. Szczegółowe informacje i zapisy – p. Krystyna Ligęzka (tel. 329 316 57 73).

■ Istnieje możliwość utworzenia grupy gimnastyki posturalnej (bóle kręgosłupa). Kontakt dla osób zainteresowanych: Ewa Winiarska (333 349 59 17).

■  Doroczna, piesza pielgrzymka Polonii do maryjnego sanktuarium Divino Amore odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę 26/27 października. Serdecznie zapraszamy!!!

■ Tradycyjnie, organizujemy wyjazd autokarowy na Monte Cassino w dniu 1 listopada. Osoby chętne mogą zapisywać się w zakrystii.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).