Wieczór uwielbienia

Wieczór uwielbienia

Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie! (św. Jan Paweł II, Enc. Ecclesia de Eucharistia, 25).

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 19.00, gromadzimy się, aby przed Najświętszym Sakramentem przeżywać czas łaski. W obecności Syna, w Duchu  Świętym, stajemy przed Ojcem, by doświadczać kojącego ciepła Jego czułej miłości i oddawać Mu chwałę. Wspólny śpiew jest wyrazem radości ze spotkania z Nim, milczenie zasłuchaniem w bicie Jego serca, adoracja pełnym zachwytu dziękczynieniem i pełnym ufności zawierzeniem. W tym roku w sposób szczególny będziemy prosić św. Jana Pawła II, aby nas wprowadzał w swoje przeżywanie zjednoczenia z Panem obecnym w Eucharystii. Serdecznie zapraszamy!