XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 29.09.2019

XXVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 29.09.2019

Czytanie  I:    Am 6, 1a.4-7;

Psalm   146:   Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego;

Czytanie II:   1 Tm 6, 11-16;

Ewangelia:    Łk 16, 19-31;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

         Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.”

 

 (…) Przypowieść bezlitośnie podkreśla sprzeczności, w których znajduje się bogacz (por. w. 19). Człowiek ten, w przeciwieństwie do ubogiego Łazarza nie ma imienia, jest określony jedynie jako „bogacz”. Jego bogactwo przejawia się w noszonych ubraniach, przesadnym luksusie. Purpura była rzeczywiście bardzo ceniona, bardziej niż srebro i złoto, i dlatego była zastrzeżona dla bogów (por. Jer 10,9) i królów (por. Sdz 8,26). Bisior był specjalnym rodzajem tkaniny, która sprawiała, że ubiór nabierał niemal sakralnego charakteru. Zatem bogactwo tego człowieka było przesadne, również dlatego, że okazywane było codziennie, rutynowo: „dzień w dzień świetnie się bawił” (w. 19). Dostrzega się w nim dramatycznie zepsucie grzechu, które dokonuje się w trzech następujących po sobie etapach: umiłowanie pieniędzy, próżność i pycha (por. Homilia podczas Mszy św., 20 września 2013). Apostoł Paweł powiedział, że „korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy” (1 Tm 6,10). Jest ona głównym powodem korupcji i źródłem zawiści, konfliktów i podejrzeń. Może dojść do tego, że pieniądz może nad nami zapanować tak bardzo, iż stanie się tyrańskim bożkiem (por. Adhortacja ap.  Evangelii gaudium, 55). (…)

Ojciec św. Franciszek (Orędzie na Wielki Post 2017 r.; www.opoka.org.pl)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 30.09. Za 8, 1-8; Ps 102; Łk 9, 46-50

św. Hieronima, prezbitera i DK

– wtorek, 01.10. Za 8, 20-23; Ps 87; Łk 9, 51-56

św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i DK

– środa, 02.10. Wj 23, 20-23; Ps 91; Mt 18, 1-5.10

św. Aniołów Stróżów

– czwartek, 03.10. Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12; Ps 19; Łk 10, 1-12

 

– piątek, 04.10. Ba 1, 15-22; Ps 79; Łk 10, 13-16

św. Franciszka z Asyżu

sobota, 05.10.  Ba 4, 5-12. 27-29; Ps 69; Łk 10, 17-24

św. siostry Faustyny Kowalskiej, dziewicy

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Rozpoczynamy różańcowy miesiąc październik. Serdecznie zapraszamy – CODZIENNIE – na wspólną modlitwę różańcową, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem (pół godziny przed wieczorną Mszą świętą).

■ Najbliższy piątek (04.10.) to pierwszy piątek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi św. – już od godz. 17.30.

■ W sobotę (05.10.) o godz. 17.00 odbędzie się zbiórka wszystkich ministrantów.

■ W sobotę (05.10). o godz. 17.45 odbędzie się kolejne spotkanie dla lektorów z naszej wspólnoty.

■ W najbliższą niedzielę (06.10.) gorąco zapraszamy wszystkich na godz. 19.00, na kolejny Wieczór Uwielbienia.

■ Nasz parafialny chór Gaudium Poloniae poszukuje nowych członków. ZAPRASZAMY! Kontakt z s. Martyną.

■ Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie poszukuje pilnie nauczyciela Wiedzy o Polsce (wykształcenie historyczne i pedagogiczne). Kontakt: a.siess@hotmail.com

■ W najbliższą niedzielę odbędzie się pierwsze, powakacyjne, spotkanie osób przygotowujących się do bierzmowania (06.10., godz. 11.00 – w salce katechetycznej).

W zakrystii przyjmujemy zgłoszenia dzieci, które w przyszłym roku pragną przystąpić do pierwszej Komunii św. Pierwsze spotkanie (i tym samym definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń!)  w przyszłą niedzielę (06.10.). Przychodzimy na Mszę św. na godz. 11.00.

■ Organizowana jest pielgrzymka do Asyżu i La Verna (6 października). Koszt 25 euro. Organizator: p. Krystyna Ligęzka (tel. 3293165773).

■ Jak co roku, organizowana jest pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Termin: 20 października. Szczegółowe informacje i zapisy – p. Krystyna Ligęzka (tel. 3293165773).

■  Próby folklorystycznego zespołu tańca będą się odbywały w czwartki o godz. 20.00, w Auli Jana Pawła II. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych! Zapisy przyjmuje p. Barbara Fiuk (tel. 340 616 7260).

Osobom, które zgłosiły chęć udziału w pielgrzymce do Ziemi Świętej, przypominamy, że ostateczny termin wnoszenia opłat upływa 2 października !!!

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).