XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.09.2019

XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 22.09.2019

Czytanie  I:    Am 8, 4-7;

Psalm   113:   Pana pochwalcie, On dźwiga biednego;

Czytanie II:   1 Tm 2, 1-8;

Ewangelia:    Łk 16, 1-13;

 

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

           Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu?. Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty, ile jesteś winien?. Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także wam powiadam: Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”.

 

            Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii stanowią jasne kryterium. Tu nie ma miejsca na interpretacyjną dowolność, negocjacje. Święty Jan wyraża tę myśl (…) dosadnie: „Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust” (Ap 3, 14-16). Prawda jest taka, że słowa Chrystusa nam wszystkim sprawiają trudność. Żyjemy w świecie, który ponad wszystko wyniósł kulturę posiadania, propagowaną koncepcję szczęścia uzależnił od statusu materialnego. Mami obietnicami ziemskiego raju, ukazując zarazem Pana Boga co najwyżej jako relikt przeszłości, którym nie warto zawracać sobie głowy. Gubi się chrześcijańska tożsamość. Nie wiemy, kim jesteśmy! Zaczyna się dreptanie w miejscu, szukanie winnych swojego położenia, bezładna szarpanina. Na koniec zatraca się sens życia… (…)

ks. Paweł Siedlanowski („Nasz Dziennik”, www.jp2w.pl)

        

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 23.09. Ezd 1, 1-6; Ps 126; Łk 8, 16-18

św. ojca Pio z Pietrelciny, prezbitera

– wtorek, 24.09. Ezd 6, 7-8.12b.14-20; Ps 122; Łk 8, 19-21
– środa, 25.09. Ezd 9, 5-9; Tb 13, 2-8; Łk 9, 1-6
– czwartek, 26.09. Ag 1, 1-8; Ps 149; Łk 9, 7-9
– piątek, 27.09. Ag 1, 15b-2, 9; Ps 43; Łk 9, 18-22

św. Wincentego a Paulo, prezbitera

sobota, 28.09.  Za 2, 5-9.14-15a; Jr 31,10-13; Łk 9, 43b-45

św. Wacława, męczennika

 

 = O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiejsza Msza św. o godz. 10.00, będzie sprawowana  w intencji ś.p. Ks. Arcybiskupa Józefa Gawliny, z okazji 55 rocznicy jego śmierci. Eucharystię będzie sprawował ks. Marian Burniak SChr (bliski współpracownik arcybiskupa Gawliny). Zapraszamy!

■ W przyszłą niedzielę (29.09.) z okazji Światowego Dnia Migranta, Ojciec św. Franciszek zaprasza także naszą, polskojęzyczną wspólnotę, na uroczystą Mszę św., która sprawowana będzie na Placu św. Piotra o godz. 10.30. Serdecznie polecamy! Bilety można odebrać w zakrystii.

■ Kolejne spotkanie Towarzystwa Biznesowego: Hosianum Palace, Rzym, 25 września, godz. 19.00 – zapisy na stronie: https://towarzystwabiznesowe.mbooked.com/event/rome-business-association-compagnia-del-business-di-roma-25-09

■ Zapraszamy serdecznie na nabożeństwa (pół godziny przed wieczorną Eucharystią): w niedziele na nieszpory, w środy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w czwartki na różaniec i modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

■ Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie poszukuje pilnie nauczyciela Wiedzy o Polsce (wykształcenie historyczne i pedagogiczne). Kontakt: a.siess@hotmail.com

■ Osoby, które zapisały się na pielgrzymkę do Castel Gandolfo i Genzano di Roma proszone są o dokonanie wpłaty w  wysokości 25 euro (w programie: zwiedzanie Pałacu Apostolskiego, spacer po Castel Gandolfo, jezioro Albano, wizyta i Msza św. w Domu Zakonnym Chrystusowców, wspólny piknik – prowiant we własnym zakresie). Wyjazd 29 września, o godz. 9.00  (Piazzale dei Partigiani).

W zakrystii przyjmujemy zgłoszenia dzieci, które w przyszłym roku pragną przystąpić do pierwszej Komunii św. Zgłoszenia przyjmujemy tylko do końca września!!!

■  Próby folklorystycznego zespołu tańca będą się odbywały w czwartki o godz. 20.00, w Auli Jana Pawła II. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych! Zapisy przyjmuje p. Barbara Fiuk (tel. 340 616 7260).

Prosimy o uregulowanie należności za planowaną pielgrzymkę do Ziemi św.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).