XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 15.09.2019

XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 15.09.2019

Czytanie  I:    Wj 32, 7-11.13-14;

Psalm    51:    Wstanę i wrócę do mojego ojca;

Czytanie II:   1 Tm 1, 12-17;

Ewangelia:    Łk 15, 1-32;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

           Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”. Powiedział też: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się; ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 16.09. 1 Tm 2, 1-8; Ps 28; Łk 7, 1-10

św. Korneliusza i Cypriana

– wtorek, 17.09. 1 Tm 3, 1-13; Ps 101; Łk 7, 11-17
– środa, 18.09. Mdr 4, 7-15; Ps 148; Łk 2, 41-52

św. Stanisława Kostki, zakonnika

– czwartek, 19.09. 1 Tm 4, 12-16; Ps 111; Łk 7, 36-50
– piątek, 20.09. 1 Tm 6, 2c-12; Ps 49; Łk 8, 1-3

św. męczenników koreańskich

sobota, 21.09.  Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19; Mt 9, 9-13

św. Mateusza, apostoła

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiejszej Mszy św. o godz. 18.00, sprawowanej w intencji Ojczyzny (z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny śwaitowej), przewodniczyć będzie Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk. Następnie  p. Ambasador Janusz Kotański wygłosi w Auli okolicznościowy referat. Zapraszamy!

■  Od przyszłej niedzieli (22.09.) powracamy do normalnego układu niedzielnych Mszy św. (7.15, 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 i 18.00).

■ Od poniedziałku (16.09.) Kancelaria Parafialna i Biuro Informacji Pielgrzymów bedą funkcjonować według planu sprzed wakacji.

■ Zapraszamy serdecznie na nabożeństwa (pół godziny przed wieczorną Eucharystią): w niedziele na nieszpory, w środy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w czwartki na różaniec i modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

■ Kończymy nabór uczniów do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2019 / 2020. Szczegółowe informacje u p. dyrektor Joanny Chojnackiej (tel. 340 149 5096).

■ Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie poszukuje nauczyciela języka polskiego oraz nauczyciela Wiedzy o Polsce. Wymagania: wykształcenie kierunkowe – magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską lub inne studia wyższe o specjalności nauczycielskiej, łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie filologii polskiej, przygotowanie pedagogiczne; miejsce zamieszkania: Rzym lub okolice. Kontakt: a.siess@hotmail.com

■ W sobotę (21.09.) uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego i katechetycznego dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie (Msza św. w naszym kościele o godz. 9.30).

■ Osoby, które zapisały się na pielgrzymkę do Castel Gandolfo i Genzano di Roma proszone są o dokonanie wpłaty w  wysokości 25 euro (w programie: zwiedzanie Pałacu Apostolskiego, spacer po Castel Gandolfo, jezioro Albano, wizyta i Msza św. w Domu Zakonnym Chrystusowców, wspólny piknik). Wyjazd 29 września, o godz. 9.00  (Piazzale dei Partigiani).

W zakrystii przyjmujemy zgłoszenia dzieci, które w przyszłym roku pragną przystąpić do pierwszej Komunii św.

Informujemy, że w dniach 21.09.-24.09. organizowana jest pielgrzymka do San Giovanni Rotondo, Gargano, itd. Koszt – 50 euro. Zapisy pod numerem telefonu: 3293165773 (p. Krystyna Ligęzka).

Uczestników pielgrzymki do Ziemi Świętej zachęcamy do dokonywania wpłat.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).