XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA; 08.09.2019

XXIII NIEDZIELA  ZWYKŁA; 08.09.2019

Czytanie  I:    Mdr 9,13-18;

Psalm    90:    Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką;

Czytanie II:   Flm 9b-10.12-17;

Ewangelia:    Łk 14, 25-33;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

         Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”.

 

(…) Zestawmy tę wypowiedź Pana Jezusa z Jego nakazem miłości nieprzyjaciół. Przykazanie miłości nieprzyjaciół ma nas chronić przed zaślepiającą mocą nienawiści. Przed krzywdą wolno nam się bronić, krzywdziciela wolno ukarać, a czynione przez niego zło napiętnować. Ale nie wolno nam go nienawidzić. Trzeba zauważać, że zło, jakie on czyni, to nie jest on cały. Otóż tak jak słowo o miłowaniu nieprzyjaciół ma nas chronić przed zaślepiającą mocą nienawiści, tak słowo o tym, żeby mieć w nienawiści tych, których najbardziej kochamy, ma nas chronić przed zaślepiającą mocą miłości. To, że kogoś kocham, że kogoś bardzo kocham, nie może oznaczać, że kocham wszystko, co on czyni. Jeśli naprawdę kocham, to bardzo boli mnie zło, jakie czyni osoba przeze mnie kochana. A jeżeli ojciec lub matka, mąż lub żona, lub rodzone dziecko, oczekuje ode mnie jakiegoś zła, nigdy na to nie pójdę. Bo tylko wtedy prawdziwie kocham moich najbliższych, jeżeli kocham ich w Bogu. (…)

o. Jacek Salij OP (www.teologiapolityczna.pl)

 

 L I T U R G I A        T Y G O D N I A 

– poniedziałek, 09.09. Kol 1, 24-2,3; Ps 62; Łk 6, 6-11
– wtorek, 10.09. Kol 2, 6-15; Ps 145; Łk 6, 12-19
– środa, 11.09. Kol 3, 1-11; Ps 145; Łk 6, 20-26  
– czwartek, 12.09. Kol 3, 12-17; Ps 150; Łk 6, 27-38
– piątek, 13.09. 1 Tm 1, 1-2.12-14; Ps 16; Łk 6, 39-42

św. Jana Chryzostoma, biskupa i DK

sobota, 14.09.  Lb 21, 4b-9; Ps 78; Flp 2, 6-11; J 3, 13-17

święto Podwyższenia Krzyża

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

 

■ W okresie wakacyjnym (do 15.09. włącznie) niedzielny układ mszy św. w naszym kościele będzie wyglądał następująco: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00.

■ W sobotę, 14.09., na wieczornej Mszy św. o godz. 18.30 gościć będziemy Chór i Orkiestrę Kameralną NICOLAUS z Kraczkowej.

■ W przyszłą niedzielę (15.09.) o godz. 18.00, zostanie odprawiona w naszym kościele Msza św. za Ojczyznę, z racji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po liturgii, w naszej Auli,  będziemy mogli wysłuchać okolicznościowego wykładu p. Janusza Kotańskiego, Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej. Serdecznie zapraszamy!

■ To już ostatni dzwonek, by zapisać dziecko do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2019 / 2020. Szczegółowe informacje u p. dyrektor Joanny Chojnackiej (tel. 340 149 5096). Gorąco zapraszamy!

■ Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie poszukuje nauczyciela języka polskiego oraz nauczyciela wiedzy o Polsce. Wymagania: wykształcenie kierunkowe – magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską lub inne studia wyższe o specjalności nauczycielskiej, łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie filologii polskiej, przygotowanie pedagogiczne. Miejsce zamieszkania: Rzym i okolice. Kontakt: a.siess@hotmail.com

■ UWAGA! Rozpoczynamy zapisy dzieci, które pragną w przyszłym roku przystąpić do Pierwszej Komunii św. w naszym kościele. Zapisy przyjmujemy w zakrystii do końca września.

■ W niedzielę 29 września, organizujemy jednodniową wycieczkę do Castel Gandolfo oraz do Genzano di Roma. Zapisy w zakrystii lub u ks. Jacka. Zapraszamy!

■ Po wakacyjnej przerwie wznawiamy próby scholi dziecięcej – w sobotę (14.09.) o godz. 15.30, a także chóru – w sobotę (14.09.) o godz. 19.30. Nowi członkowie mile widziani!

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).