XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 03.11.2019

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 03.11.2019

Czytanie  I:    Mdr 11, 22–12, 2

Psalm   145:   Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Czytanie II:   2 Tes 1, 11 –2, 2

Ewangelia:    Łk 19, 1-10

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

Pierwszy grzech nie jest – tak sądzę – totalnym wyborem zła, ale raczej paradoksalną próbą połączenia dobra ze złem. „Przecież wszystko jest dla ludzi”, „odrobina nie zaszkodzi”, „raz – nie zawsze” – te i podobne obiegowe formuły są współczesną formą szatańskiej pokusy z Księgi Rodzaju (por. Rdz 3,4). Wielu szlachetnych, dobrych ludzi ulegając podszeptom złego doświadczyło, że kompromis dobra ze złem jest niemożliwy, że to, co „było dla ludzi”, rzuca w bagno tego świata, a „odrobina” – tylko raz skosztowana – staje się nieugaszonym źródłem goryczy. Tragedia „nocy grzechu” to nie tylko owoc uczynku. Prawdziwe nieszczęście kryje się gdzieś w głębi duszy i przez to ukrycie bywa trudne do zlokalizowania i usunięcia. Sam grzech szybko może pójść w zapomnienie, ale pozostaje coś, co trzyma w ciemności, jak w więzieniu. Człowiek już nie jest ten sam. Nie potrafi cieszyć się pięknem przyrody, zimno reaguje na innych, czuje, że coś go przygniata, a nie potrafi dostrzec owego ciężaru. Jego serce jest podzielone: trochę dobre i trochę złe. Nie potrafi kochać całym sercem – robi to połowicznie. Zgoda na kompromis dobra ze złem – tak naprawdę okazała się zgodą na stworzenie w sercu pola bitwy nigdy niekończącej się, a nieustannie niszczącej to sanktuarium, które miało być – według Bożego zamysłu – miejscem spotkania w miłości człowieka ze swoim Stwórcą. Jak wielkie spustoszenie sieje to małe zło. Ileż lat potrafi trzymać w niewoli kogoś, kto wydawał się być tak rozumny, roztropny. Historia Zacheusza nie jest jakimś wyjątkowym przypadkiem. Takich ludzi pośród nas jest bardzo wielu, może ja sam do nich należę… Jeśli zobaczyłeś swój grzech w opowiadaniu o Zacheuszu, uwierz, że Jezus dziś przychodzi do twojego miasta, dziś będzie o krok od ciebie. Spróbuj znaleźć swoje „drzewo” – cichy kąt (w mieszkaniu, w kościele, w parku) tak, byś mógł się ukryć przed ludźmi – nie muszą wszyscy widzieć, co robisz. I w tym „ukryciu” wpatruj się w Jezusa – tylko tyle. Nie mów nic, tylko patrz – patrz swoimi oczami, sercem, całym ciałem. Niech świat dla ciebie przestanie istnieć, pozostań tylko Ty i On. Być może to jest chwila, w której usłyszysz swoje imię, może na ten dzień czekałeś od lat nie wiedząc, że jest on tak dla ciebie ważny. (…)

Tadeusz Kwitowski (www.mateusz.pl)

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

 

– poniedziałek, 04.11. Rz 11, 29-36; Ps 69; Łk 14, 12-14

św. Karola Boromeusza

– wtorek, 05.11. Rz 12, 5-16a; Ps 131; Łk 14, 15-24
– środa, 06.11. Rz 13, 8-10; Ps 112; Łk 14, 25-33
– czwartek, 07.11. Rz 14, 7-12; Ps 27; Łk 15,1-10
– piątek, 08.11. Rz 15, 14-21; Ps 98; Łk 16, 1-8
sobota, 09.11.  Ez 47, 1-12; Ps 46; 1 Kor 3, 9b-17; J 2, 13-22

rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś, po Mszy św. o godz. 10.00, odbędzie się w naszej Auli spotkanie rodzin.

■ Dziś zapraszamy na godz. 19.00, na kolejny Wieczór Uwielbienia.

■ Jutro (04.11.) zapraszamy polskich studentów na spotkanie formacyjne. Początek o godz. 19.30.

■ We wtorek (05.11.) o godz. 20.00, odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczestników pielgrzymki do Ziemi Świętej.

■ Zapraszamy do obejrzenia wystawy pt. „W duchu nauczania św. Jana Pawła II – Evangelium vitae, Familiaris consortio” ukazującej malarstwo p. Urszuli Rychlińskiej (Aula św. Jana Pawła II).

■ Od 2 listopada – przez cały miesiąc – zapraszamy do włączenia się  w wypominkową modlitwę za naszych Drogich Zmarłych.

■ Na bocznych ołtarzach zostały wyłożone karty wypominkowe. Prosimy je CZYTELNIE wypełnić i oddać w zakrystii. Tych zmarłych będziemy polecać Panu Bogu w listopadzie, w modlitwie różańcowej.

■ W niedzielę, 10 listopada, zapraszamy bardzo serdecznie na koncert patriotyczny w wykonaniu chóru Gaudium Poloniae oraz „Superscholi”. Początek o godz. 19.00.

■ W zakrystii można już nabyć kalendarze na rok 2020 (kieszonkowe, ścienne, z wizerunkami św. Jana Pawła II oraz papieża Franciszka). POLECAMY!

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej (najnowszy numer „Miłujcie się”, „Gościa Niedzielnego” oraz „Niedzieli”).

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).