XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 27.10.2019

XXX  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 27.10.2019

Czytanie  I:    Syr 35, 12-14.16-18;

Psalm    34:    Biedak zawołał i Pan go wysłuchał;

Czytanie II:   2 Tm 4, 6-9.16-18;

Ewangelia:    Łk 18, 9-14; 

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

            Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: „Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: »Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam«. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: »Boże, miej litość dla mnie, grzesznika«. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.

 

(…) A zatem jakie wnioski winniśmy wyciągnąć z Jezusowej nauki? – To oczywiste. Powinniśmy wytropić w sobie postawę faryzeusza. Skoro przez całe ziemskie życie atakują nas ciemności grzechu i my im nieraz ulegamy, to nie opowiadajmy – Bogu i sobie, także innym ludziom – „bzdur”, że oto jesteśmy właściwie już bezgrzeszni, doskonali i sprawiedliwi. I że jesteśmy lepsi od innych; że możemy nad kimkolwiek górować i innymi pogardzać. Kto żywi takie przekonanie i z takiej pozycji zwraca się do Boga i z takiej pozycji myśli o bliźnich, ten „po uszy” tkwi w grzechu i ani myśli odwrócić się od niego. Ktoś taki żyje życiem niemiłym Bogu i Bóg czeka na jego nawrócenie. (…)

o. Krzysztof Osuch SJ   (www.mateusz.pl)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 28.10. Ef 2, 19-22; Ps 19; Łk 6,  12-19

św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza

– wtorek, 29.10. Rz 8, 18-25; Ps 126; Łk 13, 18-21
– środa, 30.10. Rz 8, 26-30; Ps 13; Łk 13, 22-30
– czwartek, 31.10. Rz 8, 31b-39; Ps 109; Łk 13, 31-35
– piątek, 01.11. Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24; 1 J 3, 1-3; Mt 5, 1-12a

uroczystość Wszystkich Świętych

sobota, 02.11.  Hi 19, 1. 23-27a; Ps 27; 1 Kor 15, 20-28; Łk  23, 44-53; 24, 1-6a

Wszystkich Wiernych Zmarłych

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś o godz. 10.00, zostanie odprawiona w naszym kościele Msza św. w intencji rodzin. Spotkanie rodzin zostało przeniesione na niedzielę, 3 listopada.

■ Jutro (28.10.) zapraszamy wszystkich polskich studentów na spotkanie formacyjne. Początek o godz. 19.30.

■ Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej pieszej pielgrzymki do Divino Amore!

■ Zapraszamy do obejrzenia wystawy pt. „W duchu nauczania św. Jana Pawła II – Evangelium vitae, Familiaris consortio” ukazującej malarstwo p. Urszuli Rychlińskiej (Aula św. Jana Pawła II). Wystawa potrwa do 6 stycznia.

■ W najbliższy piątek (01.11.) przypada obowiązkowa uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne a Msze św. w naszym kościele będą sprawowane o godz.: 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 oraz 18.00 (nie będzie Mszy św. o godz. 7.15). Dodatkowo zostanie odprawiona Msza św. w polskiej kaplicy na cmentarzu Prima Porta, o godz. 16.00.

Z przykrością powiadamiamy, iż skradziono metalowy dach z tejże cmentarnej kaplicy. Dlatego też kolekta podczas Mszy św. w kościele i na cmentarzu będzie przeznaczona na zakup nowego dachu. Bóg zapłać za wsparcie!

■ Organizujemy wyjazd autokarowy na Monte Cassino w dniu 1 listopada. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Koszt: 15 euro. Wyjazd o godz. 7.00 (Piazzale Partigiani, przy dworcu kolejowym Roma Ostiense).

■ 1 listopada przypada pierwszy piątek miesiąca.

■ 2 listopada (sobota) przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny. Zapraszamy na Msze św. o godz. 7.15 oraz o godz. 18.30.

■ Od 2 listopada – przez cały miesiąc – zapraszamy do włączenia się  w wypominkową modlitwę za naszych Drogich Zmarłych.

■ Na bocznych ołtarzach zostały wyłożone karty wypominkowe. Prosimy je CZYTELNIE wypełnić i oddać w zakrystii. Tych zmarłych będziemy polecać Panu Bogu w listopadzie, w modlitwie różańcowej.

Zachęcamy do zyskiwania daru odpustu zupełnego dla osób zmarłych. Można go uzyskać każdego dnia jeden raz (dla jednej osoby zmarłej) od 1 do 8 listopada, poprzez pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę w intencji zmarłych, przy zachowaniu pozostałych, tzw. zwykłych warunków odpustu zupełnego (spowiedź sakramentalna, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, Komunia św. oraz modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojcu Świętego).

■ W sobotę (2.11.) odbędzie się o godz. 17.00, zbiórka wszystkich ministrantów; natomiast o godz. 17.45 – zapraszamy na spotkanie wszystkich lektorów.

■ W przyszłą niedzielę (3.11.) zapraszamy na godz. 19.00, na kolejny Wieczór Uwielbienia.

■ W niedzielę, 10 listopada, zapraszamy na koncert patriotyczny w wykonaniu chóru Gaudium Poloniae oraz „Superscholi”. Początek o godz. 19.00.

■ W zakrystii można już nabyć przepiękne kalendarze papieskie na rok 2020 (z fotografiami autorstwa p. Grzegorza Gałązki), w  cenie 3 euro. POLECAMY!

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).