XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 07.11.2021

XXXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 07.11.2021

Czytanie   I:   1 Krl 17, 10-16;

Psalm   146:   Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego;

Czytanie II:   Hbr 9, 24-28;

Ewangelia :   Mk 12, 38-44;

                 Z Ewangelii według św. Marka:

                Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.

            „Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”. To był szczególny i wyjątkowy dar. Ewangeliczna uboga wdowa jest dla nas znakiem, że nasze czasy potrzebują postawy solidarności. Potrzebujemy tego, co określił św. Jan Paweł II „wyobraźnią miłosierdzia”. Otóż, w dzisiejszym świecie, chociaż mamy wielki i wspaniały postęp w wielu dziedzinach życia, to nadal istnieje wielka potrzeba solidarności, otwartości jeden na drugiego. Istnieje wielka potrzeba tego, co etyka chrześcijańska nazywa współuczestnictwem. W dzisiejszym świecie istnieje tak wiele ubóstwa, a nawet nędzy. W tym samym świecie, w którym nieliczni mają wielkie bogactwa, są nasi bracia, którzy cierpią głód, pragnienie. Postawa ubogiej wdowy przypomina nam, że musimy tworzyć jako chrześcijanie w życiu społecznym przestrzeń dla miłosierdzia. dla działalności dobroczynnej. Dlatego skromny i pokorny dar ubogiej wdowy z Ewangelii jest dla nas konkretną katechezą. (…) Ona oddała Bogu wszystko. Kochała Boga całym sercem, całym swoim życiem. „Wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”. Oddała nawet to, co było jej niezbędne do życia. Ta uboga kobieta jest wzorem dla każdego z nas. Jest wzorem patrzenia na drugiego człowieka, potrzebującego naszej pomocy, naszej „wyobraźni miłosierdzia”. (…)

ks. Mariusz Frukacz (www.niezbednik.niedziela.pl)

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 08.11 Mdr 1, 1-7; Ps 139; Łk 17, 1-6
– wtorek, 09.11 Ez 47, 1-12; Ps 46; 1 Kor 3, 9-17; J 2, 13-22

rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

– środa, 10.11 Mdr 6, 1-11; Ps 82; Łk 17, 11-19

św. Leona Wielkiego, papieża i DK

– czwartek, 11.11 Mdr 7, 22-8,1; Ps 119; Łk 17, 20-25

św. Marcina z Tours, biskupa

– piątek, 12.11 Mdr 13, 1-9; Ps 19; Łk 17, 26-37

św. Jozafata, biskupa i męczennika

– sobota, 13.11 Mdr 18, 14-16; 19,6-9; Ps 105; Łk 18, 1-8

św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – pierwszych męczenników Polski

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

W naszym kościele obowiązuje limit osób uczestniczących we Mszach św. – 32 osoby. Na okres próbny rezygnujemy z praktyki zapisów na poszczególne Msze św. – chyba, że wyraźnie zostanie co innego ogłoszone! UWAGA: Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla grupy komunijnej.

■ W naszej wspólnocie trwa peregrynacja ikony św. Józefa. W tym tygodniu ikonę gościć będzie rodzina Pietras.

■ Okazja do spowiedzi św. – codziennie (według podanego planu)  w naszym Biurze Parafialnym (wejście prosto z Via delle Botteghe Oscure, pod numerem 16A).

■ Z tyłu kościoła zostały wyłożone „kartki wypominkowe”. Po (czytelnym) ich wypełnieniu, należy oddać je w zakrystii. Tych zmarłych będziemy polecać Bożemu miłosierdziu w listopadowej modlitwie różańcowej (począwszy od 2 listopada – na zakończenie każdej niedzielnej Mszy św. oraz na zakończenie wieczornej Mszy św. w dni powszednie).

■ W dzisiejszą niedzielę, członkowie Zespołu Tańców Ludowych „POLONUS”, prowadzą na dziedzińcu przykościelnym sprzedaż ciast. Dochód zostanie przeznaczony na zakup strojów ludowych.

■ Zapraszamy dzisiaj (07.11) na Wieczór Uwielbienia. Początek o godz. 19.00. Przypominamy o konieczności wcześniejszych zapisów!

■ W poniedziałek (08.11) zapraszamy wszystkich polskich studentów na spotkanie formacyjne w naszej Auli. Początek o godz. 19.00.

■ W czwartek (11.11) przypada Święto Niepodległości. Zapraszamy na godz. 12.00 do naszego kościoła na modlitwę w intencji Ojczyzny i wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego. Natomiast na godz. 18.30 zapraszamy na uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny.

■ W czwartek (11.11) Biuro Parafialne czynne tylko popołudniu.

■ W najbliższy piątek (12.11) zapraszamy na godz. 19.30 na Krąg Biblijny.

■ W ramach Poradnictwa Rodzinnego (327 566 7501) w najbliższą niedzielę (14.11) dyżur między godz. 9.30 a 11.30, pełnić będzie p. Anna Gaweł (psycholog-psychoterapeuta).

■ W zakrystii można już nabyć kalendarze na rok 2022 a także prasę katolicką (np. najnowszy numer „Miłujcie się”).