XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 14.11.2021

XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 14.11.2021

Czytanie   I: Dn 12, 1-3;

Psalm     16: Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem;

Czytanie II: Hbr 10, 11-14.18;

Ewangelia : Mk 13, 24-32;

                 Z Ewangelii według św. Marka:

                 Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

                (…) Jezus, zapowiadając koniec świata, nie chce nas straszyć, ale dać nadzieję. Dlatego przestrzega przed iluzją opierania życia na mocach, które prędzej czy później przeminą. „Gwiazdy będą spadać z nieba”. Gwiazdy na niebie kiedyś zgasną. Wypalą się po prostu. Co chwilę upadają też gwiazdy sceny, polityki, mediów. Trwałą przyszłość człowieka może zapewnić tylko Syn Człowieczy, czyli Jezus Chrystus. On zgromadzi swoich wybranych – tych, którzy w Nim pokładali nadzieję. Tylko wokół Niego może powstać trwała wspólnota, czyli niebo. A niebo przychodzi jako dar dla tych, którzy go pragną. Chrześcijańska nadzieja sięga daleko dalej niż ziemskie kalkulacje czy optymizm wyznawców wiary w postęp. Zadaniem Kościoła jest rozpoznawanie bliskości Jezusa. Głoszenie tej bliskości. Wskazywanie drzwi, za którymi On czeka. Każda Eucharystia ma ten wymiar. Jest zapowiedzią pełni obecności Bożej. Jest oknem na świat, który ma nadejść. To okno jest tylko lekko uchylone. „Gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście”. Lato jest blisko. Ale jeszcze nie nadeszło. Bóg jest Tym, ku któremu idziemy. Nie znamy Go jeszcze w pełni. Prawdziwe życie przed nami. Nieraz w naszej teraźniejszości coś się kończy, rozpada, umiera. Albo coś zostaje nam zabrane. Każdy taki moment „przemijania” bywa trudny, ale daje szansę na to, aby zrobić miejsce dla tej jedynej nadziei, którą daje słowo Boga.

ks. Tomasz Jaklewicz (GN 46, 2018)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

poniedziałek, 15.11 1 Mch 1, 10-15.41-64; Ps 119; Łk 18, 35-43
– wtorek, 16.11 2 Mch 6, 18-31; Ps 3; Łk 19, 1-10
– środa, 17.11 2 Mch 7, 1.20-31; Ps 17; Łk 19, 11-28

św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

– czwartek, 18.11 1 Mch 2, 15-29; Ps 50; Łk 19, 41-44

bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczen.

– piątek, 19.11 1 Mch 4 ,36-59; 1 Krn 29, 10-12; Łk 19, 45-48
– sobota, 20.11 1 Mch 6, 1-13; Ps 9; Łk 20, 27-40

św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

W naszym kościele obowiązuje limit osób uczestniczących we Mszach św. – 32 osoby. Na okres próbny rezygnujemy z praktyki zapisów na poszczególne Msze św. – chyba, że wyraźnie zostanie co innego ogłoszone! Prosimy usilnie, by zachowywać odpowiedni dystans w kościele. UWAGA: Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla grupy komunijnej.

■ W naszej wspólnocie trwa peregrynacja ikony św. Józefa.

■ Okazja do spowiedzi św. – codziennie (według podanego planu)  w naszym Biurze Parafialnym (wejście prosto z Via delle Botteghe Oscure, pod numerem 16A).

■ Z tyłu kościoła zostały wyłożone „kartki wypominkowe”. Po (czytelnym) ich wypełnieniu, należy oddać je w zakrystii.

Zespół Tańców Ludowych „POLONUS” zaprasza osoby chętne, na próby odbywające sie we wtorki od godz. 19.30 w naszej Auli!

■ W poniedziałek (08.11) zapraszamy wszystkich polskich studentów na spotkanie formacyjne w naszej Auli. Początek o godz. 19.00.

■ W czwartek (18.11) Biuro Parafilane czynne tylko między godz. 16.00 a 17.30.

■ W piątek (19.11), członkowie chóru Gaudium Poloniae zapraszają na wspólnotową adorację eucharystyczną – od godz. 20.00.

W przyszłą niedzielę (21.11) zapraszamy serdecznie do Auli  Jana Pawła II na prezentację książki p. Anny Rastawickiej pt. „Stefan Kardynał Wyszyński do Polaków i Polonii” oraz filmu Piotra Góreckiego pt. „Ojciec i Pasterz – Kardynał Stefan Wyszyński”. Początek o godz. 19.00.

■ W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału – w formie online – w Kongresie Rodzin Polonijnych (20 i 21 listopada). W jego ramach zostaną podjęte kwestie dotyczące relacji w małżeństwie i rodzinie oraz wychowania i edukacji dzieci oraz młodzieży w trudnym czasie pandemii. Zapisy trwają do 19 listopada, na stronie: emigracja.episkopat.pl.

■ W zakrystii można nabyć kalendarze na rok 2022, a także prasę katolicką.