ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, 12.04.2020

ZMARTWYCHWSTANIE  PAŃSKIE, 12.04.2020

Siostry i Bracia w Chrystusie!

Najważniejszymi świętami dla nas chrześcijan są święta Wielkanocne. Przez kilka wielkopostnych tygodni przygotowy­waliśmy się duchowo do właściwego ich przeżycia. Nikt nie przypuszczał, że nasze plany, zamierzenia, projekty pokrzyżuje w tak dramatyczny sposób, szalejąca po dzień dzisiejszy epidemia koronawirusa. Nagle całe nasze życie zostało przestawione na „inne tory” – także w wymiarze religijnym, kościelnym… I mimo, że formy świętowania, przybiorą z konieczności inny kształt, to istota tych Dni pozostaje ta sama – Jezus prawdziwie umiera i prawdziwie zmartwychwstaje! Niech więc w naszych sercach zagości pokój, nadzieja, coraz silniejsza wiara – a zwycięski Chrystus niech nam wszystkim błogosławi i obdarza jak najlepszym zdrowiem duszy i ciała. Jesteśmy z Wami i dla Was, pamiętamy o Was i za Was się modlimy… Radosnych i owocnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, z serca życzymy i pozdrawiamy:

W A S I      D U S Z P A S T E R Z E

 

Czytanie  I:               Dz 10, 34a-37-43

Psalm   118:               W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

Czytanie II:               Kol 3, 1-4

Ewangelia:                J 20, 1-9

Z Ewangelii według św. Jana:

             Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

              Chrystus umarł i zmartwychwstał, raz na zawsze i dla wszystkich, lecz moc zmartwychwstania, to przejście z niewoli zła do wolności dobra musi dokonywać się zawsze, w konkretnych przestrzeniach naszego istnienia, w naszym codziennym życiu. Jak wiele pustyń także i dziś musi przejść człowiek! Zwłaszcza tę pustynię, która jest w jego wnętrzu, kiedy brakuje miłości do Boga i bliźniego, gdy nie ma świadomości, że jesteśmy opiekunami tego wszystkiego, czym Stwórca nas obdarzył i co nam daje. Ale Boże miłosierdzie może sprawić, aby zakwitła nawet najbardziej jałowa ziemia, może przywrócić życie wysuszonym kościom (por. Ez 37, 1-14).

papież Franciszek (2013 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek,  13.04. Dz 2, 14.22-32; Ps 16; Mt 28, 8-15
– wtorek, 14.04. Dz 2, 36-41; Ps 33; J 20, 11-18
– środa, 15.04. Dz 3, 1-10; Ps 105; Łk 24, 13-35
– czwartek, 16.04. Dz 3, 11-26; Ps 8; Łk 24, 35-48
– piątek, 17.04. Dz 4, 1-12; Ps 118; J 21, 1-14
– sobota, 18.04. Dz 4, 13-21; Ps 118; Mk 16, 9-15

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Przeżywamy najważniejszą niedzielę w roku – uroczystość Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

■ Zachęcamy do oglądania (poprzez Facebook) transmisji „na żywo” z naszego kościoła (należy wpisać: Kościół św. Stanisława Rzym).

O K T A W A     W I E L K I E J     N O C Y :

-Niedziela Zmartwychwstania:    Msze św. o godz. 10.00 i 18.00;

                                                       Nieszpory o godz. 17.30

-Poniedziałek Wielkanocny:          Msze św. o godz. 10.00 i 18.30; adoracja i modlitwa różańcowa o godz.18.00

-od wtorku do soboty:                    adoracja i modlitwa różańcowa o godz. 18.00; Msza św. o godz. 18.30

-II Niedziela Wielkanocna:            Msze św. o godz. 10.00 i 18.00.;

(święto Bożego Miłosierdzia)       nabożeństwo Drogi Światła o godz. 21.00

■ Przypominamy, iż w najbliższy piątek, ze względu na Oktawę Wielkiej Nocy, nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne.

■ Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji Pielgrzymów pozostają nieczynne. W sprawach pilnych można się kontaktować telefonicznie lub drogą mailową. Duszpasterze są do dyspozycji wiernych!

■ Osoby, które w związku z obecną sytuacją znalazły się w trudnym położeniu ekonomicznym, mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez władze Rzymu.  https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC560368

■ Intencje mszalne, które zostały przyjęte, zostaną odprawione w ustalonych terminach.