Rok: <span>2024</span>

Home / 2024
WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE, 12.05.2024
Wpis

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 12.05.2024

Czytanie  I:           Dz 1, 1-11; Psalm     47:          Pan wśród radości wstępuje do nieba; Czytanie II:          Ef 4, 1-13; Ewangelia:           Mk 16, 15-20;                 Z Ewangelii według św. Marka:                Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: “Idźcie na cały świat i głoście...

VI  NIEDZIELA WIELKANOCNA , 05.05.2024
Wpis

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA , 05.05.2024

Czytanie  I:           Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48; Psalm     98:          Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie; Czytanie II:          1 J 4, 7-10; Ewangelia:           J 15, 9-17;                 Z Ewangelii według św. Jana:                Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jak Mnie umiłował Ojciec, tak...

V  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 28.04.2024
Wpis

V NIEDZIELA WIELKANOCNA, 28.04.2024

Czytanie  I:           Dz 9, 26-31; Psalm     22:          Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu; Czytanie II:          1 J 3, 18-24; Ewangelia:           J 15, 1-8;                 Z Ewangelii według św. Łukasza:                 Jezus powiedział do swoich uczniów: “Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a...