Author: admin (Jan Bąk)

Home / admin
Uroczystość Trójcy Świętej, 27.05.2018
Wpis

Uroczystość Trójcy Świętej, 27.05.2018

Słowa Ewangelii według św. Mateusza: Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im...

Zesłanie Ducha Świetego, 20.05.2018
Wpis

Zesłanie Ducha Świetego, 20.05.2018

 Słowa Ewangelii według św. Jana: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On,...

Wniebowstąpienie Pańskie, 13.05.2018
Wpis

Wniebowstąpienie Pańskie, 13.05.2018

Słowa Ewangelii według św. Marka: Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać...