Author: Duszpasterstwo (Paweł Ptasznik)

Home / Duszpasterstwo
PIERWSZA  NIEDZIELA  ADWENTU, 02.12.2018
Wpis

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU, 02.12.2018

Czytanie   I:   Jr 33, 14-16; Psalm    25:    Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę; Czytanie II:   1 Tes 3, 12-4, 2; Ewangelia:    Łk 21, 25-28.34-36; Słowa Ewangelii według św. Łukasza:             Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu...

UROCZYSTOŚĆ  CHRYSTUSA  KRÓLA, 25.11.2018
Wpis

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA, 25.11.2018

Czytanie   I:   Dn 7, 13-14; Psalm    93:    Pan Bóg króluje, pełen majestatu; Czytanie II:   Ap 1, 5-8; Ewangelia:    J 18, 33b-37; Słowa Ewangelii według św. Jana:            Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat...

TRZYDZIESTA  TRZECIA  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 18.11.2018
Wpis

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.11.2018

Czytanie   I:   Dn 12, 1-3; Psalm    16:    Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem; Czytanie II:   Hbr 10, 11-14.18; Ewangelia:    Mk 13, 24-32; Słowa Ewangelii według św. Marka:            Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać...