XX NIEDZIELA ZWYKŁA, 14.08.2022

XX NIEDZIELA ZWYKŁA, 14.08.2022

Czytanie I:          Jr 38, 4-6. 8-10

Psalm 40(39):      Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą

Czytanie II:         Hbr 12, 1-4

Ewangelia:          Łk 12, 49-53

             Z Ewangelii według św. Łukasza:

            Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.

            Ogień miłości, rozpalony przez Chrystusa na świecie przez Ducha Świętego nie ma granic, jest powszechny. Widać to już od pierwszych dni chrześcijaństwa: świadectwo Ewangelii rozprzestrzeniło się jak dobroczynny ogień, przezwyciężając wszelkie podziały między poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi, ludami i narodami. Świadectwo Ewangelii spala wszelką formę partykularyzmu i podtrzymu­je miłość otwartą na wszystkich, z preferencją: na rzecz najuboższych i wykluczonych.

            Przystąpienie do ognia miłości, który Jezus przyniósł na ziemię, ogarnia całe nasze istnienie i wymaga także oddawania czci Bogu oraz gotowości służenia bliźniemu. Adorowanie Boga i gotowość służenia bliźniemu. Pierwsze – oddawanie czci Bogu – oznacza także uczenie się modlitwy uwielbienia, o której zwykle zapominamy. Dlatego zapraszam wszystkich do odkrycia piękna modlitwy uwielbienia i do częstego jej pełnienia. A po drugie, gotowość służenia innym: z po-dziwem myślę o wielu wspólnotach i grupach ludzi młodych, które także podczas lata poświęcają się tej służbie na rzecz chorych, ubogich i niepełnosprawnych. (…) W ten sposób Ewangelia, oddawanie czci Bogu i służba bliźniemu – obydwie razem – naprawdę objawia się jako ogień, który zbawia, który zmienia świat, zaczynając od przemiany serca każdego (Ojciec Święty Franciszek, Anioł Pański – 18.08.2019 r.)

 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY (15.08)

Czytanie I:          Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab

Psalm 45:             Stoi Królowa po Twojej prawicy.

Czytanie II:         1 Kor 15, 20-26

Ewangelia:          Łk 1, 39-56

 Z Ewangelii według św. Łukasza:

            Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. święte jest Jego imię, A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

            Ze względu na przywileje Niepokalanego Poczęcia, Bożego Macierzyństwa oraz Dziewiczego Poczęcia Maryja została wzięta do nieba z duszą i ciałem. Wniebowzięcie przypomina, że cały człowiek został zbawiony – nie tylko dusza, ale i ciało. Co więcej, sam Bóg w Jezusie Chrystusie przyjął ludzkie ciało. W roztropny sposób potrzebujemy troszczyć się o dobrą kondycję ciała, które jest narzędziem do chwalenia Boga i służby bliźniemu. Szacunek należy się ciału ludzkiemu, które dziś stało się niewolnikiem uzależnień i okaleczeń. (…) W jaki sposób dbam o swoje ciało? (ks. Tomasz Ludwicki SChr)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 15.08 jak podano wyżej

(uroczystość) Wniebowzięcia NMP

– wtorek, 16.08 Ez 28, 1-10; Pwt 32, 26-36b; Mt 19, 23-30

(wsp. dow.) św. Stefana Węgierskiego

– środa, 17.08 Ez 34, 1-11; Ps 23(22); Mt 20, 1-16

(wspomnienie) św. Jacka, prezbitera

– czwartek, 18.08 Ez 36, 23-28; Ps 51(50); Mt 22, 1-14
– piątek, 19.08 Ez 37, 1-14; Ps 107(106); Mt 22, 34-40

(wsp. dow.) św. Jana Eudes’a, prezbitera

– sobota, 20.08 Ez 43, 1-7a; Ps 85(84); Mt 23, 1-12

(wspomnienie) św. Bernarda, opata i dokt.Koś.

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

 ■ Obecnie obowiązuje w naszym kościele (przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września) wakacyjny układ niedzielnych Mszy, a mianowicie: godz. 18.30 (sobota), 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00.

■ Jutro, tj. poniedziałek 15 sierpnia, przypada święto nakazane Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. w naszym kościele odprawione zostaną o godz. 8.30, 10.00 i 18.00.

            Podczas wszystkich Mszy św., po Komunii świętej nastąpi obrzęd błogosławieństwa kwiatów i ziół. Zachęcamy do przyniesienia własnych bukiecików kwiatów i ziół; dla tych, którzy nie mają takiej możliwości, przygotowane zostaną również wiązanki w kościele (przed Mszą!). Na sens teologiczny tego obrzędu wskazuje soborowa Konstytucja o Liturgii w punkcie 103: W Niepokalanej i Wniebowziętej Matce naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być. Bukiety kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, które przynosimy w ten dzień do kościoła, oznaczają duchową dojrzałość Maryi i bogactwo łask, jakimi Bóg od wieków obdarzył Matkę swojego Syna i naszą. Za przyczyną Królowej nieba i ziemi prosimy Boga, aby zioła, kwiaty i owoce, przez Niego błogosławione, służyły dobru ludzi i zwierząt.

■ UWAGA: prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■ W miesiącu sierpniu środowe papieskie audiencje generalne odbywają się w Auli Pawła VI bez biletów (nie są wymagane wejściówki).

■ Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz Fundacja „Pomoc Rodzinie” zaprasza na V Kongres Rodzin Polonijnych, który odbędzie się w dniach 10-11 września 2022 r. w formie hybrydowej (stacjonarnie i online przez aplikację ZOOM), i poświęcony będzie tematyce: „Wychowanie dzieci i młodzieży w Rodzinie Polonijnej”. Kongres odbędzie się w Carlsbergu (Niemcy) w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji „Marianum”. Więcej informacji oraz zapisy: https://opoka.news/kongres-rodzin-polonijnych-10-11-wrzesnia-2022

■ W sierpniu, miesiącu ważnych rocznic patriotycznych i świąt maryjnych, zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do zachowania abstynencji od alkoholu, ofiarując wysiłek w konkretnych intencjach, w tym wyzwolenia dla ludzi uzależnionych nałogowo od alkoholu.

■ Informujemy o okolicznościowym koncercie chłopięcego chóru Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni, który będzie miał miejsce w przyszłą niedzielę (tj. 21.08.22) w kościele Santo Spirito in Sassia w Rzymie o godz. 17.00.

■ Prasa katolicka do nabycia w zakrystii (nowy Gość Niedzielny, Miłujcie się).