XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 15.11.2020

XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 15.11.2020

Czytanie  I:    Prz 31,10–13.19–20.30–31;

Psalm   128:   Szczęśliwy człowiek, który służy Panu;

Czytanie II:   1 Tes 5,1–6;

Ewangelia:    Mt 25, 14-30;

               Z Ewangelii według św. Mateusza:

               Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: “Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: “Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana”. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: “Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: “Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana”. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: “Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność”. Odrzekł mu pan jego: “Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 16.11. Ap 1, 1-4;2, 1-5a; Ps 1; Łk 18, 35-43

rocznica poświęcenia rzymskich Bazylik

 św. Apostołów Piotra i Pawła

– wtorek, 17.11. Ap 3, 1-6.14-22; Ps 15; Łk 19, 1-10

św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

– środa, 18.11. Ap 4, 1-11; Ps 150; Łk 19, 11-28

bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

– czwartek, 19.11. Ap 5, 1-10; Ps 149; Łk 19, 41-44
– piątek, 20.11. Ap 10, 8-11; Ps 119; Łk 19, 45-48

św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

– sobota, 21.11. Ap 11, 4-12; Ps 144; Łk 20, 27-40

Ofiarowanie NMP

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Tymczasowo, Msze św. niedzielne w naszym kościele będą odprawiane o godz.: 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 18.00. Msza o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla dzieci komunijnych i ich rodziców.

■ Przypominamy, że w naszym kościele, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 7127); można to uczynić codziennie między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00; zgłoszenie można też przesłać SMS-em (o każdej porze).

■ Punkt informacyjno-konsultacyjny (w biurze parafialnym) czynny dzisiaj, między godz. 9.30 a godz. 11.30. Szczególne zaproszenie kierujemy do osób zainteresowanych problemem cukrzycy.

Zapraszamy serdecznie polskich studentów na spotkanie formacyjne, które odbędzie się w najbliższy piątek (20.11.), o godz. 17.00. Opiekunem grupy jest ks. Paweł Ptasznik. Spotkania te będą się odbywać co dwa tygodnie.

■ Z tyłu kościoła wyłożone zostały „karty wypominkowe”. Proszę je zabrać, wypisać swych zmarłych, a następnie oddać w zakrystii.

■ W opłatki na stół wigilijny można zaopatrzyć się w zakrystii naszego kościoła.

■ Przyszła niedzieła (22.11.) to ostatnia niedziela roku liturgicznego, czyli uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, a tym samym – tytularna uroczystośc Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

■ Możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego w biurze parafialnym (Via delle Botteghe Oscure 16A): w niedzielę 21 listopada, między godz. 9.30 a 11.30. Psycholog, psychoterapeuta – p. Anna Gaweł (istnieje możliwość bezpłatnej konsultacji, pod numerem telefonu: 3498190574, w godzinach od 18.00 do 20.00).

■ Zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Rodzin Polonijnych, który odbędzie się 21 listopada – w trybie online. Szczegóły na stronie: http://www.emigracja.episkopat.pl

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

■ Ukazał się pierwszy tom monumentalnego dzieła, ukazującego w sposób profesjonalny historię naszego kościoła. Jest to książka autorstwa ks. dr. Dariusza Radziechowskiego pt. „Karol Wojtyła w polskim kościele i hospicjum św. Stanisława w Rzymie”. Do nabycia w naszej zakrystii, w cenie 10 euro. POLECAMY!

Kalendarze ścienne na rok 2021, z wizerunkiem św. Jana Pawła II lub papieża Franciszka – do nabycia w zakrystii (cena: 3 euro).