Rok: <span>2019</span>

Home / 2019
70 lat posługi Księży Chrystusowców w Rzymie, 16.12.2019
Galeria

70 lat posługi Księży Chrystusowców w Rzymie, 16.12.2019

Kapłani z Towarzystwa Chrystusowego od 70 lat są obecni w Rzymie, a od 60 posługują Polakom we Włoszech. W dniu 16 grudnia br. wraz z wiernymi, zaproszonymi kapłanami i siostrami zakonnymi, podczas wieczornej Mszy św. w kościele św. Stanisława BM w Rzymie, dziękowali za dobro otrzymane od Boga i ludzi. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił...

TRZECIA  NIEDZIELA  ADWENTU, 15.12.2019
Wpis

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU, 15.12.2019

Czytanie  I:    Iz 35, 1-6a.10; Psalm   146:   Przybądź, o Panie, aby nas wybawić; Czytanie II:   Jk 5, 7-10; Ewangelia:    Mt 11, 2-11, Słowa Ewangelii według św. Mateusza:             Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też...

Niepokalane Poczęcie NMP, 08.12.2019
Wpis

Niepokalane Poczęcie NMP, 08.12.2019

Czytanie  I:    Rdz 3, 9-15.20; Psalm    98:    Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda; Czytanie II:   Rz 15, 4–9; Ewangelia:    Łk 1, 26-38; Słowa Ewangelii według św. Mateusza:            Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię...