Rok: <span>2019</span>

Home / 2019
PIERWSZA  NIEDZIELA  ADWENTU, 01.12.2019
Wpis

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU, 01.12.2019

Czytanie  I:    Iz 2, 1-5; Psalm  122:    Idźmy z radością na spotkanie Pana; Czytanie II:   Rz 13, 11-14; Ewangelia:    Mt 24, 37-44; Słowa Ewangelii według św. Mateusza:            Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli...

Kto się boi Jana Pawła II?  24.11.2019
Galeria

Kto się boi Jana Pawła II? 24.11.2019

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przy kościele św. Stanisława BM w Rzymie odbyła się prezentacja książki pt. „Chi ha paura di Giovanni Paolo II? Il Papa che ha cambiato la storia del mondo”, autorstwa Giacomo Galeazziego i Gian Franco Svidercoschiego. W prezentacji wzięli udział: współautor Gian Franco Svidercoschi, watykanista, autor książek i scenariuszy do filmów...

UROCZ.  CHRYSTUSA  KRÓLA, 24.11.2019
Wpis

UROCZ. CHRYSTUSA KRÓLA, 24.11.2019

Czytanie  I:    2 Sm 5, 1-3; Psalm  122:    Idźmy z radością na spotkanie Pana; Czytanie II:   Kol 1, 12-20; Ewangelia:    Łk 23, 35-43; Słowa Ewangelii według św. Łukasza:             Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On...