Miesiąc: <span>lipiec 2022</span>

Home / 2022 / lipiec
XV  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 10.07.2022
Wpis

XV NIEDZIELA ZWYKŁA, 10.07.2022

Czytanie I:     Pwt 30, 10-14; Psalm   69:     Ożyje serce szukających Boga; Czytanie II:   Kol 1,15-20; Ewangelia:    Łk 10, 25-37;                 Z Ewangelii według św. Łukasza:                 Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: ”Nauczycielu, co mam czynić,...

XIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 03.07.2022
Wpis

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 03.07.2022

Czytanie I:     Iz 66, 10-14c; Psalm   66:     Niech cała ziemia chwali swego Boga; Czytanie II:   Ga 6, 14-18; Ewangelia:    Łk 10, 1-12.17-20;                 Z Ewangelii według św. Łukasza:                Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed...

  • 1
  • 2