Author: Duszpasterstwo (Paweł Ptasznik)

Home / Duszpasterstwo
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, 21.04.2019
Wpis

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, 21.04.2019

Siostry i Bracia w Chrystusie! Czterdzieści dni temu rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, przez który przygotowywaliśmy się na obchód najważniejszych świąt świata chrześcijańskiego, jakimi są święta Wielkanocne. Dziś, z wielką radością i pewnością wiary, dzielimy się z Wami najdonioślejszą wiadomością w dziejach wszechświata: CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! Przy tej okazji, pragniemy wpierw wyrazić uznanie dla Waszego zaangażowania w...

NIEDZIELA  PALMOWA, 14.04.2019
Wpis

NIEDZIELA PALMOWA, 14.04.2019

Czytanie  I:    Iz 50, 4-7; Psalm    22:    Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?; Czytanie II:   Flp 2, 6-11; Ewangelia:    Łk 22, 14-23, 56; Słowa Ewangelii według św. Łukasza:            Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc:...

V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU, 07.04.2019
Wpis

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 07.04.2019

Czytanie  I:    Iz 43, 16-21; Psalm   126:   Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas; Czytanie II:   Flp 3, 8-14; Ewangelia:    J 8, 1-11; Słowa Ewangelii według św. Jana:            Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On...